Top

Keuzehulpen Implementatie Toolbox

In 4 stappen keuzehulpen implementeren tot een succes

1. Voorbereidingen starten

Creëer bewustzijn, draagvlak, een visie en strategie. Geef uitleg over de inhoud en de technologie.

2. Keuzehulp uitreiken

Zet de keuzehulp in, leer collega’s vaardigheden aan en verzamel het bewijs.

3. Proces verbeteren

Evalueer het gebruik en communiceer de resultaten.

4. Keuzehulpen uitbreiden

Herken de randvoorwaarden, borg het gebruik en zet meer keuzehulp onderwerpen in.

2. Keuzehulp uitreiken

Praktische instructie video’s en handleidingen.

Bekijk de video voor een korte introductie over onze applicatie:

Aan de slag met keuzehulpen

Keuzehulp uitreiken

via de applicatie

 

Deze video’s laten zien hoe je een keuzehulp uitreikt aan een patiënt via de applicatie.

Keuzehulp uitreiken door zorgverleners

Keuzehulp uitreiken via generieke link

Bij sommige keuzehulpen is het mogelijk de behandelopties in te stellen.

 

Lees je liever alles terug? Download dan hier de handleiding waar alles stap voor stap wordt uitgelegd.

Behandelopties instellen per keuzehulp

Handleiding PatientPlus applicatie

Instructies van de PatientPlus applicatie.

PDF: Handleiding PatientPlus applicatie

via HiX

 

Deze video laten zien hoe je een keuzehulp uitreikt aan een patiënt vanuit HiX.

Keuzehulp uitreiken via HiX

Handleiding HiX koppeling

Instructies over keuzehulpen uitreiken via HiX.

PDF: Handleiding HiX

Wat ontvangt

de patiënt?

 

Deze video’s laten zien hoe de patiënt de keuzehulp opent en invult.

Patiënt ontvangt een keuzehulp

Beantwoord vragen van patiënten

Tijdens het inplannen van het beslisgesprek

PDF: Telefoonkaart

de zorgverlener?

 

Wanneer de keuzehulp is ingevuld, kan de zorgverlener de samenvatting inzien om het gesprek voor te bereiden.

Keuzehulp resultaat inzien en begrijpen

Gesprekstip voor zorgverleners

Tips om Samen Beslissen te stimuleren

PDF: Zakkaartje

Keuzehulpen beheren

voor projectleiders

 

Deze video’s laten zien hoe jij keuzehulpen kan activeren.

Keuzehulp instellingen beheren

E-mail naar patiënten aanpassen

Daarnaast wordt uitgelegd hoe de instellingen per keuzehulp of per specialisme kunnen worden aangepast.

Maak accounts aan voor collega’s

Houd het gebruik bij met het dashboard

Uitleg Dashboard

Extra ondersteuning

Geef de patiënt een keuzehulp uitreikvel mee

 

Gebruik dit document tijdens het gesprek met de patiënt. Dit document helpt bij het uitleggen over de verschillende behandelopties.

Word: Uitreikvel

Communiceer je successen

 

Je weet waar jullie naartoe werken. Misschien wil je ook weten wat jullie vertrekpunt is? Voer dan een nulmeting uit met behulp van dit voorbeeld/template.

Word: Communicatie

Doe de e-learning Samen Beslissen uitkomstgerichte zorg

 

Vul dit bestand aan met taken, het tijdspad en de verantwoordelijke collega’s.

Link: E-learning Samen Beslissen

Zet de tijdlijn op

 

Plan alle implementatie en communicatieactiviteiten en bijeenkomsten in een helder overzicht die je kunt delen of ophangen.

Excel: Tijdlijn

Controleer of je alles hebt

 

Gebruik deze lijst om te controleren of je alle zaken voor de voorbereiding gerealiseerd hebt.

Word: Checklist