Top

Keuzehulpen Implementatie Toolbox

In 4 stappen keuzehulpen implementeren tot een succes

1. Voorbereidingen starten

Creëer bewustzijn, draagvlak, een visie en strategie. Geef uitleg over de inhoud en de technologie.

2. Keuzehulp uitreiken

Zet de keuzehulp in, leer collega’s vaardigheden aan en verzamel het bewijs.

3. Proces verbeteren

Evalueer het gebruik en communiceer de resultaten.

4. Keuzehulpen uitbreiden

Herken de randvoorwaarden, borg het gebruik en zet meer keuzehulp onderwerpen in.

De implementatie toolbox

voor de keuzehulpen van PatientPlus

 

In deze toolbox helpt jouw om de keuzehulpen binnen jouw organisatie tot een succes te maken!

 

Voor een succesvolle implementatie doorloop je 4 stappen: Voorbereiden, Toepassen, Evalueren en Verbeteren.

 

Bij iedere implementatiefase vindt je documenten die wij hebben samengesteld zodat jij direct en gemakkelijk aan de slag kan. Neem ze rustig door en neem de onderdelen die aansluiten bij jouw organisatie.

PatientPlus in beeld

bij ONVZ

Bekijk hier hoe keuzehulpen helpen bij het kiezen van de juiste behandeling.

Bekijk hier hoe keuzehulpen de keuzehulpen werken en wat de patiënt krijgt te zien.

De keuzehulp gebruiken

in het hele ziekenhuis

Het complete plan, ziekenhuisbreed implementeren

 

Definieer de huidige stand van zaken op Samen Beslissen, kansen, risico’s en mogelijkheden om de implementatie van de keuzehulpen succesvol te maken binnen jouw ziekenhuis.

Vakgroep Specifiek Plan

Begin goed,

neem alles even door

 

Kijk voordat je begint bij één specifieke vakgroep wat er nodig is om ziekenhuisbreed te implementeren. Dit kan later tijdwinst opleveren.

Stap 1

Inspiratie video keuzehulpen

Stap 2

Planning en actielijst

Vul dit bestand aan met taken, het tijdspad en de verantwoordelijke collega’s.

Excel: Planning

Ziekenhuisbreed opstarten bestaat uit:

 1. Inspiratie video keuzehulpen
 2. Ziekenhuisbreed-plan opstellen
 3. Planning en actielijst
 4. Communicatie plan
 5. Interne communicatie verspreiden

Stap 3

Communicatie plan

Communicatie is essentieel is om de keuzehulpen onder de aandacht te brengen en te houden op de werkvloer. Blijvend en gericht communiceren en activeren helpt.

Word: Activeren

Stap 4

Interne communicatie verspreiden

Deel binnen jouw organisatie de start van het project.

Word: Communiceren

Keuzehulpen starten

bij één vakgroep

Plan van aanpak, vakgroep specifiek

 

Gebruik dit plan om stap voor stap in beeld te krijgen wat er geregeld moet worden voor een succesvolle implementatie binnen de vakgroep.

Vakgroep specifiek plan

Stap voor stap,

vakgroep voor vakgroep

 

Bij de eerste keer opstarten van een keuzehulp kan je alle stappen doorlopen. Later kan je per vakgroep of keuzehulp zelf bepalen welke stappen jij opnieuw gebruikt.

Stap 1

Deel een keuzehulp met collega’s

Deel de keuzehulp met zorgverleners zodat zij kunnen inzien wat het is. Het document biedt een standaard mail en de video laat je zien hoe je gemakkelijk een keuzehulp deelt.

Video: Keuzehulp delen

Stap 2

Inspireer jouw zorgverleners

Tijdens een inspiratiesessie licht je toe wat het belang is van keuzehulpen en hoe keuzehulpen aansluiten bij de (toekomst)missie en visie van jullie organisatie.

Powerpoint: Inspiratie Samen Beslissen

Het voorbereiden van een vakgroep bestaat uit:

 1. Deel een keuzehulp met de vakgroep
 2. Inspireer zorgverleners
 3. Plan de eerste werkgroep
 4. Integreer de keuzehulp in het zorgproces
 5. Voer een nulmeting uit
 6. Zet de tijdlijn op
 7. Controleer of je alles hebt

Stap 3

Start met de eerste werkgroep

Met de werkgroep stem je het zorgproces, de doelstelling en vervolgstappen af.
Deze slides bieden ondersteuning en structuur bij deze sessies.

Powerpoint: Eerste werkgroep

Stap 4

Integreer de keuzehulp in het zorgproces

Gebruik dit voorbeeld/template om het zorgpad in kaart te brengen en te beslissen wanneer de keuzehulp wordt uitgereikt en door wie.

Powerpoint: Zorgproces

Extra ondersteuning

Stap 5 – Voer een nulmeting uit

 

Je weet waar jullie naartoe werken. Misschien wil je ook weten wat jullie vertrekpunt is? Voer dan een nulmeting uit met behulp van dit voorbeeld/template.

Word: Nulmeting

Stap 6 – Zet de tijdlijn op

 

Plan alle implementatie en communicatieactiviteiten en bijeenkomsten in een helder overzicht die je kunt delen of ophangen.

Excel: Tijdlijn

Stap 7 – Controleer of je alles hebt

 

Gebruik deze lijst om te controleren of je alle zaken voor de voorbereiding gerealiseerd hebt.

Word: Checklist