Top

Versie 6 september 2019

De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op onze websites en de keuzehulpen die u op onze websites vindt. Door deze websites en/of de keuzehulpen te bekijken en/of te gebruiken, verklaart u bekend te zijn met de inhoud van deze disclaimer en akkoord te zijn met de toepasselijkheid daarvan.

Keuzehulpen

PatientPlus ontwikkelt keuzehulpen voor de meest voorkomende diagnoses. Keuzehulpen kunnen door artsen of andere zorgverleners worden ingezet om samen met de patiënt de best passende behandeling te kiezen.

Gebruik van de keuzehulpen

De informatie op onze websites en in de keuzehulpen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Op onze websites kunt u de keuzehulpen bekijken en doorlopen. Het gebruik van de keuzehulpen op onze websites geschiedt volledig op basis van uw eigen verantwoordelijkheid. De patiënt en zorgverlener zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het invullen van de gegevens.


geen vervanging consult of behandeling

Het gebruik van de keuzehulpen kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling door een arts of een andere zorgverlener. De keuzehulpen hebben niet tot doel u te adviseren over de best passende behandeling. De keuzehulpen bieden ondersteuning om als patiënt samen met de arts tot een beslissing te komen over het te volgen behandeltraject. Deze beslissing is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de patiënt in overleg met de arts.


kennis nemen van informatie

De zorgverlener dient kennis te nemen van de standaardinformatie die in de PatientPlus keuzehulpen staat. Tijdens het consult dient de zorgverlener vast te stellen of de patiënt de informatie uit de keuzehulp op de juiste manier heeft geïnterpreteerd, zodat de zorgverlener kan vaststellen of de voorkeur van de patiënt op de juiste gronden tot stand is gekomen.


medische vragen of twijfels

Bij vragen of twijfel over de gezondheid van de patiënt, behandeling of medicijnen, adviseren wij de patiënt altijd contact op te nemen met zijn of haar huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.


aansprakelijkheid

PatientPlus is niet aansprakelijk uit enige rechtsgrond, indien de informatie en/of het gebruik van de websites en/of de keuzehulpen niet volledig voldoet aan juistheid, actualiteit, volledigheid of effectiviteit.

Copyright

De keuzehulpen zijn ontwikkeld door PatientPlus in samenwerking met medisch specialisten en patiënten. Alle (intellectuele) eigendoms- en auteursrechten berusten bij PatientPlus. De inhoud van de websites en keuzehulpen mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van PatientPlus ingezet worden voor ander gebruik dan privégebruik.

Privacy

De wijze waarop PatientPlus omgaat met het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, staat beschreven in de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

Op onze diensten en het gebruik van de websites en/of de keuzehulpen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over deze website of dit programma kunt u contact opnemen met:


Stichting PatientPlus

Stadsplateau 7, 3521 AZ, Utrecht
E. contact@patientplus.info
W. www.patientplus.info
T. 030 8009206