Top

WAT IS EEN KEUZEHULP?

PatientPlus heeft voor ruim 80 diagnoses een keuzehulp beschikbaar. Een keuzehulp is een online hulpmiddel, waarmee arts en patiënt inzicht krijgen in de persoonlijke situatie en voorkeuren van de patiënt. Nadat de patiënt inlogt met een persoonlijke pincode, doorloopt hij in een aantal stappen de keuzehulp.

De patiënt ontvangt begrijpelijke en relevante informatie over de diagnose en de mogelijke behandelingen. Ook de voor- en nadelen van de behandelopties komen aan bod. Vervolgens krijgt de patiënt vragen voorgelegd, waarmee hij inzicht krijgt in zijn voorkeuren. De keuzehulp geeft uitdrukkelijk géén advies voor een bepaalde keuze, omdat we streven naar gezamenlijke besluitvorming.

Na het invullen is de patiënt goed geïnformeerd en weet hij beter wat hij wil. De patiënt kan de samenvatting van de antwoorden printen of bewaren. Hij kan de resultaten ook met zijn naasten bespreken. Ook de zorgverlener ontvangt de samenvatting. Hierdoor kunnen arts en patiënt diepgaand en op maat toegesneden met elkaar in gesprek en samen beslissen over de best passende behandeling.

Onderzoek toont keer op keer aan dat een patiënt meer tevreden is over de gemaakte keuze en de therapietrouw hoger is, als hij mee kan praten en beslissen over zijn behandeltraject. Een meer doelmatig gebruik van zorg is het resultaat.

HOE WERKT HET?

1. Uitreiken

Bespreek de diagnose en de behandelopties. Leg het belang van Samen Beslissen uit en vertel hoe een keuzehulp hierbij ondersteunt. Nodig de patiënt uit om, voorafgaand aan het volgende consult, de keuzehulp in te vullen.

2. Voorbereiden

Ontvang de samenvatting van de ingevulde keuzehulp. Ontdek in een helder overzicht wat de patiënt weet (over o.a. de voor- en nadelen per behandeling), en wat zijn/haar persoonlijke situatie en voorkeuren zijn. Bereid jezelf voor op het consult.

3. Samen Beslissen

Ga met de goed geïnformeerde patiënt in gesprek. Bespreek zijn of haar voorkeuren en de voor- en nadelen van de mogelijke behandelingen. Beslis samen wat de best passende behandeling is.

4. Leren

Leer wat Samen Beslissen met keuzehulpen voor effecten heeft op jouw praktijkvoering. Log in op het dashboard en bekijk de dagelijkse analyse van het gebruik van de keuzehulpen en bijbehorende vragenlijsten. Bespreek de resultaten met het team.

ONTWIKKEL EEN KEUZEHULP

PatientPlus ontwikkelt keuzehulpen voor de meest voorkomende diagnoses, zoals nierstenen, knieslijtage en borstkanker. Inmiddels hebben we al meer dan 80 keuzehulpen ontwikkeld. Ontbreekt jouw specialisme tussen de keuzehulpen? Neem dan contact met ons op.

 

We maken onze keuzehulpen met grote zorg. Bij elke nieuwe keuzehulp werken we samen met specialisten, patiëntenfederaties en wetenschappelijke verenigingen. Bovendien is de inhoud van al onze keuzehulpen gebaseerd op Internationale richtlijnen. Bij de ontwikkeling van een nieuwe keuzehulp volgen wij 4 stappen.


1. IDENTIFICEER
–  Behoeften in kaart brengen
Per onderwerp stellen we de behoefte aan informatie, doelen en ondersteuning vast.

2. ONTWIKKEL
 Benodigde content vaststellen en ontwikkelen
Aan de hand van het beslisprobleem bepalen we de inhoud en structuur van de keuzehulp. Vervolgens ontwikkelen en optimaliseren we de conceptversie op basis van de laatste richtlijnen, literatuur en gebruiksgemak.

3. TESTEN
–  Aansluiting onderzoeken
In de testfase onderzoeken we of de keuzehulp voldoende aansluit bij de behoefte en relevantie van de gebruikers. Daarnaast zetten we een laatste actualiteiten-check in werking.

4. EVALUEER
–  Keuzehulp optimaliseren
Om het jaar evalueren we de inhoud en het gebruik van de keuzehulp. Vervolgens passen we de keuzehulp aan volgens de laatste inzichten, literatuur en richtlijnen.

5. Ontwikkel een keuzehulp

IMPLEMENTEER EEN KEUZEHULP

Veranderingen doorvoeren kan een flinke uitdaging zijn. Wij maken dat graag gemakkelijker voor je, door onze jarenlange ervaring met je te delen. Bij diverse zorginstellingen hebben we Samen Beslissen gefaciliteerd, door keuzehulpen te ontwikkelen en implementeren. Daardoor kennen we de valkuilen, succesfactoren en best practices.

 

De implementatie van een keuzehulp voeren we met veel zorg en zo optimaal mogelijk uit. Daarbij volgen we een aantal vaste stappen. De exacte invulling van deze stappen bepalen we altijd in samenwerking met en in afstemming op de betreffende afdeling en/of zorginstelling.

1. IDENTIFICEER –  Werkgroep en zorgpad vormgeven
We stellen een implementatiewerkgroep samen met daarin tenminste een arts en een polivertegenwoordiger. De werkgroep brengt het huidige zorgproces in kaart, bepaalt de doelstellingen die de afdeling wil bereiken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie.

 

2. INSTRUEER –  Training en lancering
We informeren en instrueren de medewerkers die met de keuzehulpen gaan werken. In overleg plannen we de datum voor de lancering en communicatie binnen en buiten de zorginstelling en/of afdeling. Ook na de lancering blijven we ondersteuning bieden met aanvullende informatie en adviezen.

 

3. EVALUEER – Monitoren van resultaten 
Als de keuzehulp enige tijd in gebruik is, bespreken we de voortgang. Klanten kunnen doorlopend het gebruik van de keuzehulp monitoren via een dashboard. Aan de hand van deze gegevens kunnen we de keuzehulp samen optimaliseren indien en waar nodig.
In stap 2 kunnen we desgewenst een nulmeting uitvoeren om de effecten van Samen Beslissen beter in kaart te brengen.

 

4. OPTIMALISEER Optimaliseren op inhoud en gebruik 
We formuleren inzichten uit de evaluatie en voeren deze door om de keuzehulp verder te optimaliseren. Ook maken we in deze fase nieuwe afspraken voor de toekomst, bijvoorbeeld voor een opschaling.

6. Implementeer een keuzehulp

TRAINING GESPREKSTECHNIEKEN

training gesprekstechnieken

Samen Beslissen met de patiënt – het levert veel voordelen op, maar kan tegelijkertijd ook erg uitdagend zijn. Hoe activeer je de patiënt om betrokken te zijn bij het keuzeproces? En hoe overtuig je de patiënt van het belang van een keuzehulp? Met oplossingsgerichte gespreksvoering gaat jou dit een stuk eenvoudiger af!


Training Gesprekstechnieken

Speciaal voor zorgverleners ontwierpen wij de training ‘Gesprekstechnieken’. In de training leer je hoe je zo optimaal mogelijk Samen kunt Beslissen, ondersteund door keuzehulpen. We bieden een training aan voor artsen en een training voor polimedewerkers, doktersassistenten en medewerkers klantcontact.

BEKIJK DE KEUZEHULPEN

We hebben keuzehulpen ontwikkeld voor zo’n 80 diagnoses. Grote kans dat er al een keuzehulp beschikbaar is die Samen Beslissen ook in jouw praktijk kan faciliteren. Bekijk ons volledige aanbod op www.keuzehulp.info .

 

Hieronder vind je een selectie. Staat jouw specialisme of aandachtsgebied er niet tussen? Neem dan contact met ons op! We denken graag mee over de mogelijkheden voor jouw praktijk.