Top

Gesprekshulp Behandelgrenzen

Al dan niet beademen, reanimeren of IC-opname: het zijn complexe, beladen onderwerpen die zorgverleners met kwetsbare ouderen bespreken – zeker nu Covid-19 woedt in Nederland. Om zorgverlener en patiënt te ondersteunen bij deze gesprekken, hebben PatientPlus en het Albert Schweizer ziekenhuis de gesprekshulp Behandelgrenzen ontwikkeld.

De gesprekshulp is gratis inzetbaar in de huisartsenpraktijk, het verpleeghuis, het ziekenhuis en de wijkverpleging. Op basis van ervaringen op de werkvloer, nieuwe literatuur en onderzoeksresultaten passen wij de gesprekshulp geregeld aan. Op deze webpagina kun je altijd de meest actuele versie van de gesprekshulp raadplegen en downloaden.

gesprekshulp coronavirus
Download gesprekshulp Behandelgrenzen

De gesprekshulp is, behalve als folder (pdf), ook als online tool beschikbaar. Patiënten kunnen deze versie online invullen en de samenvatting van wat zij hebben ingevuld opslaan en/of printen. Interesse? Vraag de online gesprekshulp aan via het aanvraagformulier.