Top

Case: Anna Ziekenhuis

‘We zien keuzehulpen als een belangrijke verbetering van de zorg’

Al sinds 1931 voelt het Anna Ziekenhuis zich sterk verbonden met alle mensen in de regio Eindhoven en Geldrop. Er is veel veranderd in al die jaren. Maar één ding is nog precies hetzelfde: het Anna staat vanaf het begin bekend als persoonlijk en aangenaam. Daarom besloot het Anna Ziekenhuis om in 2021 Samen Beslissen met keuzehulpen structureel onderdeel te maken van de missie om samen met patiënten aangenaam beter te worden. Inmiddels is het ziekenhuis succesvol aan het opschalen, met als doel 50 keuzehulpen in 2023.

Focus op keuzehulpen binnen samen beslissen

‘In het Anna Ziekenhuis richten we ons binnen het thema Samen Beslissen volledig op keuzehulpen. We merken dat de focus op de keuzehulpen nodig is om de toepassing van Samen Beslissen binnen de organisatie behapbaar te houden. Zo kan iedereen wennen aan deze verandering’, aldus projectleider Dries Verhallen.

PatientPlus is de grootste aanbieder

‘‘PatientPlus is de grootste aanbieder van keuzehulpen in Nederland, dit maakte de keuze om met PatientPlus om de tafel te zitten snel gemaakt. Samen met CZ en PatientPlus zijn we als pilotziekenhuis begonnen.’

Dries Verhallen, projectleider Anna Ziekenhuis:
‘We zien keuzehulpen als een belangrijke verbetering van de zorg. We zetten ons daarom actief in om de inzet van de keuzehulpen tot een succes te maken. We willen dat dit gaat werken.‘

√ heldere focus

√ snelle opschaling

√ van 9 tot 50 keuzehulpen

√ Tevreden artsen én patiënten

Piet Hoek mijnAnna Anna Ziekenhuis

In 2 jaar van 9 naar 50 keuzehulpen

‘In 2021 begonnen we met de inzet van 9 keuzehulpen. We willen dat de keuzehulpen goed worden ingezet, want ze dragen bij aan de kwaliteit van onze zorg. We hebben daarom besloten de implementatie niet vrijblijvend te maken en we hebben scherpe doelstellingen geformuleerd: eind 2023 willen we 50 keuzehulpen van PatientPlus goed in gebruik hebben genomen. Bij deze doelstelling hebben we een aantal subdoelstellingen geformuleerd. Van de patiënten die in aanraking komt voor een keuzehulp, willen we dat 80% een keuzehulp ontvangt.’

Verandering vraagt om draagvlak

Bewustzijn en draagvlak staat aan de basis van een succesvolle implementatie. Om dit te bevorderen hebben we meerdere medische staf brede inspiratiesessies georganiseerd. Hierin wisselden we met hen van gedachten over de toepassing van Samen Beslissen, deelden we de eerste resultaten en haalden we de behoefte aan keuzehulpen en aanvullende onderwerpen op.’

Implementatie en toepassing

‘In het Anna Ziekenhuis benaderden we meerdere vakgroepen tegelijk, vervolgens gaat het proces bij de éne vakgroep sneller dan de ander. Het aantal gebruikte keuzehulpen verschilt ook per vakgroep. Als onderdeel van de toepassing bij de vakgroepen, maak ik rapportages ter terugkoppeling en schakel ik met marketing en communicatie over de interne en externe berichtgeving. Aan de zorgpaden hebben we niets veranderd. De keuzehulp is vaak een logische stap in het proces, waardoor extra consulten vaak niet nodig zijn. ‘

Programma passende zorg

In het Anna Ziekenhuis vinden we het belangrijk om de zorg toekomstbestendig te houden en daarom zetten we de komende jaren actief in op het leveren van de best passende zorg voor onze patiënten. Door te werken volgens wetenschappelijke richtlijnen (ZE&GG), samen te werken met partners in het netwerk aan Juiste Zorg Op Juiste Plaats (JZOJP) en samen met patiënten de juiste keuzes te maken door het inzetten van keuzehulpen.

Strategische partner CZ

‘Verzekeraar CZ is een belangrijke partner in de toepassing van Samen Beslissen met keuzehulpen. We hebben duidelijke afspraken met CZ over de inzet van de keuzehulpen, waardoor we doelgericht en sneller kunnen implementeren.’ 

Effecten

Inmiddels heeft het Anna ziekenhuis 1690 keuzehulpen uitgereikt. Hiervan is 73% ingevuld en 93% besproken. Dit heeft geleid tot een tevredenheidscijfer van 8.7 bij patiënten. Daarnaast is het vermogen van patiënten om samen te beslissen door de keuzehulp sterk toegenomen. Onderzoek toont aan dat patiënten de keuzehulp duidelijk vinden. Daarnaast vinden ze het fijn om zich op deze manier op het gesprek voor te bereiden. Ook zorgverlener zijn tevreden, Chirurg Piet Hoek geeft aan dat patiënten beter zijn voorbereid.

