Top

Gebruik een keuzehulp voor een goed gesprek

Proefpakket voor zorgverleners

SAMEN BESLISSEN

Samen Beslissen vanzelfsprekender maken voor arts én patiënt: dat is waar wij aan bij willen dragen met keuzehulpen. Daarom hebben we een proefpakket ontwikkeld waarmee zorgverleners gratis keuzehulpen kunnen uitproberen:

 

  • Toegang tot de keuzehulp(en)
  • Digitale ondersteuning
  • Eenmalige PROMs
  • Inzicht in het dashboard met actuele uitkomsten
Proefpakket aanvragen

een goed gesprek…

In een goed gesprek wisselen patiënt en zorgverlener met elkaar van gedachten. Ze besluiten samen welke behandeling de voorkeur heeft boven een andere. Ook oplettend afwachten hoort bij de opties. Vragen stellen, goed luisteren en op een begrijpelijke manier informatie delen: het draagt bij aan een goed gesprek. De campagne adviseert zorgverleners en patiënten hoe ze dat op een effectieve manier kunnen doen.

… begint met een keuzehulp

Samen Beslissen vereist ook vaardigheden van de patiënt die complexer zijn dan informatie begrijpen en goede vragen stellen. Zo moet de patiënt de vaak ingewikkelde en uitgebreide medische informatie in de juiste context plaatsen. En deze informatie vervolgens vertalen naar de eigen drijfveren. Een keuzehulp ondersteunt hierbij. Daarom begin je een goed (besluitvormend) gesprek met een keuzehulp.

Daarom een keuzehulp

samen beslissen met keuzehulpen

We wensen iedereen een goed gesprek toe in de spreekkamer!

Door een keuzehulp in te vullen, doet de patiënt voorafgaand aan het consult al veel inzicht op over :
(0) zijn functioneren,
(1) de diagnose,
(2) de behandelopties,
(3) de voor- en nadelen en (persoonlijke) uitkomsten.

Vervolgens daagt de keuzehulp de patiënt uit om
(4) een waardeoordeel te vellen over deze uitkomsten en
(5) aan te geven welke vragen resteren.

De zorgverlener krijgt ook inzicht in de ingevulde keuzehulp, voorafgaand aan het consult. Zo zijn de zorgverleners en de patiënt beiden goed voorbereid op het consult. De ingevulde keuzehulp vormt de aanleiding én de basis voor een goed gesprek. Een keuzehulp maakt Samen Beslissen gemakkelijk en leuker.

zorgverleners…

patiënten…

… krijgen meer ruimte voor inbreng expertise

… ontvangen hulp bij keuze voor best passende zorg

… worden ontzorgd door toegankelijke informatie

… delen eigenaarschap met patiënten

… weten dat er iets te kiezen valt

…  kunnen lezen en nadenken over behandeling in eigen tijd

… laten persoonlijke waarden eenvoudig meewegen bij hun keuze

… ervaren meer vertrouwen en minder stress

KEUZEHULPEN 

keuzehulp

PatientPlus is de grootste aanbieder van keuzehulpen in Nederland. Samen met ziekenhuizen en wetenschappelijke- en patiëntenverenigingen ontwikkelen én implementeren we keuzehulpen in de tweede- en eerstelijns zorg. Met onze meer dan 80 keuzehulpen en koppelingen maken we het goede besluitvormende gesprek op grote schaal in de 1ste en 2e lijn toegankelijk.

Wil je meer weten over onze keuzehulp-bibliotheek? We geven met plezier een demonstratie of een inspiratiesessie.

Vraag een proefpakket aan

landelijke campagne Samen Beslissen

hallo-patient

Deze campagne is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Sinds 6 september 2021 is de campagne anderhalf jaar lang te zien en horen op TV, radio, billboards en online. Hoe meer mensen en organisaties met de campagne meedoen, hoe makkelijker het voor iedereen wordt om samen te beslissen.

De hele zorgsector heeft baat bij een toekomst waarin Samen Beslissen gemakkelijker en gewoner is dan nu. Daarom ondersteunen allerlei organisaties uit de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging deze campagne.

De website die hoort bij de campagne is Begineengoedgesprek.nl.