Top
koppelingen software

Koppeling PATIENT+ en HiX Zorgplatform

PATIENT+ en ChipSoft hebben een koppeling ontwikkeld waarmee de keuzehulpen nog beter aansluiten op de werkprocessen in het ziekenhuis. Met deze koppeling: + zijn keuzehulpen via HiX uit te reiken aan...

koppelingen software

Eerste ziekenhuizen kiezen voor koppeling

PATIENT+ en ChipSoft ontwikkelen een koppeling tussen de keuzehulpen en het HiX Zorgplatform. Met de koppeling zijn keuzehulpen eenvoudig uit te reiken en in te zien vanuit HiX. Noordwest Ziekenhuisgroep...

koppelingen software

Nieuwe koppelingen gerealiseerd

De afgelopen tijd heeft PATIENT+ een aantal nieuwe koppelingen gerealiseerd. Nieuwe koppelingen + ADFS koppeling bij Groene Hart Ziekenhuis en Reinier de Graaf Ziekenhuis + PGO Engage (PhilipsVitalHealth) koppeling bij Bernhoven + Nexus koppeling...

patient+ gebruikersgroep

Gebruikersgroep koppeling met ChipSoft

PATIENT+ start een gebruikersgroep met ziekenhuizen voor de ontwikkeling van een koppeling tussen PATIENT+ en ChipSoft. Met deze koppeling willen we het uitreiken en verwerken van keuzehulpen nog gebruikersvriendelijker maken...