Top
visiedocument samen beslissen FMS

Gebrek aan keuze-ondersteuning belemmert Samen Beslissen

Artsen vinden dat een beslissing over een medische behandeling altijd samen met de patiënt moet worden gemaakt. Maar, dan moet er in dat proces wel voldoende ruimte zijn voor de dialoog met de patiënt over de best passende medische behandeling. Samen beslissen is geen eenmalige actie maar een proces dat goed moet worden ingericht – zo luidt de opinie van de Federatie Medisch Specialisten in het Visiedocument Samen Beslissen dat eerder deze week verscheen.


Keuzehulp waardevol hulpmiddel

Er zijn begrijpelijke en betrouwbare hulpmiddelen nodig om het proces van samen beslissen tussen arts en de patiënt te ondersteunen, aldus de FMS. Als voorbeeld worden keuze-ondersteunende hulpmiddelen genoemd, zoals keuzehulpen. Keuzehulpen stimuleren de patiënt actief na te denken over persoonlijke voorkeuren, wat aantoonbaar positief effect heeft op het proces van samen beslissen, beargumenteert de Federatie. Ook zijn patiënten door het gebruik van keuzehulpen beter in staat te benoemen wat belangrijk is in hun individuele situatie. Bovendien kiezen patiënten die een keuzehulp gebruiken minder vaak voor een invasieve of kostbare behandeling, wat kan leiden tot een kostenreductie.


Gebrek aan keuzehulp belemmerende factor

Ondanks dit belang van keuzehulpen, ervaart een groot deel van de medisch specialisten een gebrek aan deze hulpmiddelen. Dat blijkt uit de peiling die de FMS onder medisch specialisten heeft uitgezet. Bijna de helft (45%) van de specialisten ervaart belemmerende factoren ervaart bij het goed inrichten van het proces samen beslissen, waaronder het gebrek aan keuzehulpen. De FMS vindt dan ook dat de ontwikkeling en het gebruik van keuzehulpen en thuisartsinformatie gestimuleerd dient te worden, waarbij aandacht voor het juiste gebruik van uitkomstinformatie in het proces van Samen Beslissen.


Keuzehulpen voor 65 diagnoses

PatientPlus heeft keuzehulpen voor meer dan 65 diagnoses van uiteenlopende specialismen. Grote kans dus dat wij een keuzehulp hebben voor jouw specialisme. Enkele orthopedische en chirurgische keuzehulpen zijn bovendien verrijkt met uitkomstinformatie. Wil jij ook ondersteund worden door keuzehulpen bij Samen Beslissen met jouw patiënt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om je te laten informeren over alle mogelijkheden.