Top
gesprekshulp

Gesprekshulpen en symptoomchecker optimaliseren ondersteuning

PatientPlus wil artsen en patiënten zo goed mogelijk ondersteunen bij samen beslissen. Daarom introduceren wij de gesprekshulp in combinatie met een symptoomchecker. De gesprekshulp maakt inzichtelijk welke behandeling mogelijk passend zijn voor de betreffende patiënt. De symptoomchecker toetst of de gesprekshulp past bij de reden van verwijzing. Zowel de arts als de patiënt heeft toegang tot de resultaten van de gesprekshulp en de symptoomchecker.
 

Verschil met keuzehulp

 
Bij de meeste keuzehulpen is een definitieve diagnose nodig om ze te kunnen gebruiken. Voor de gesprekshulp is dat niet nodig; ze kunnen voorafgaand aan het eerste consult met de medisch specialist, op basis van de verwijzing worden ingezet. In de gesprekshulp worden de behandelopties neutraler gepresenteerd dan in de keuzehulp. Daarnaast worden in de gesprekshulp wél de drijfveren en context van de patiënt, maar níet de behandelvoorkeur uitgevraagd. Dat maakt de gesprekshulpen laagdrempeliger inzetbaar.
 
De bijbehorende symptoomchecker, die bestaat uit 5 tot 10 vragen, toetst vervolgens of de klachten van de patiënt passen bij de verwijzing of de (werk)diagnose. In het verlengde daarvan, beoordeelt de symptoomchecker of de gesprekshulp van toepassing is op de situatie van de patiënt.
 
Doordat de gesprekshulp voorafgaand aan het eerste consult met de medisch specialist wordt ingezet, komt de patiënt goed geïnformeerd over de behandelopties naar het consult. Een tweede consult (‘beslisconsult’) is daardoor niet meer nodig. Dit neemt een belangrijke drempel weg om keuzehulpen in te zetten door ziekenhuizen waarbij een tweede consult (‘beslis-consult) inplannen niet mogelijk is.
 

Voordelen gesprekshulp

 
De gesprekshulp met symptoomchecker bieden voordelen voor zowel de arts als de patiënt.
 
Voordelen voor patiënten:

  1. Ondersteunen de voorbereiding op het consult met gebalanceerde, relevante informatie
  2. Bieden realistische en genuanceerde verwachtingen over behandelopties
  3. Vergemakkelijken de communicatie met de zorgverlener met gestructureerde vragen en antwoorden
  4. Stimuleren actief deelnemen aan beslissingen over het behandeltraject door het gevoel van eigenaarschap en controle te vergroten

 
Voordelen voor zorgverleners:

  1. Bieden flexibele ondersteuning bij het nemen van beslissingen en helpen bij het stellen van diagnoses
  2. Maken het spreekuur efficiënter door betere voorbereiding van patiënten en gestandaardiseerde informatieoverdracht en besluitvorming
  3. Geven een beter inzicht in de symptomen van de patiënt, wat kan leiden tot een nóg nauwkeuriger diagnose en behandeling.
  4. Ondersteunen bij inschatten van de urgentie van de hulpvraag wanneer zij worden ingezet als hulpmiddel bij triage

 
De gesprekshulp en symptoomchecker zijn op dit moment beschikbaar voor patiënten met knie- en heupslijtage en hun artsen. De eerste ervaringen van artsen met de gesprekshulpen zijn erg positief! Ze zijn blij met de mogelijkheden die de gesprekshulp met symptoomchecker bieden. Binnenkort komen ook de symptomencheckers voor galsteenlijden, liesbreuk, tonsillitis en buisjes beschikbaar. Wil je hier gebruik van maken? Op aanvraag kunnen we de gesprekshulp en symptoomchecker voor je activeren.
 

Meer informatie

 
Wil je meer informatie over de toepassing van de gesprekshulpen en symptoomcheckers? Neem dan contact op met de accountmanager van jouw ziekenhuis.