Top

De toekomst van de zorg is met de patiënt

Het BovenIJ zet sinds dit jaar keuzehulpen in en met succes. Een ontwikkeling die goed past bij de toekomstvisie van het BovenIJ. We spraken Edwin van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur BovenIJ en Nynke Posthuma, internist-acute geneeskunde over hun visie op de zorg, samen beslissen en de functie van keuzehulpen bij het realiseren van passende zorg.

 

Edwin: ‘Keuzehulpen zijn een nuttig middel om patiënten actiever te betrekken bij het zorgproces. Bij het BovenIJ werken we aan passende zorg. Passende zorg komt tot stand samen met de patiënt en gaat uit van het leveren van zorg die bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van de patiënt’. ‘Dat doe je door met de patiënt de dialoog aan te gaan welke behandeling het best passend is. Een keuzehulp initieert, stimuleert en ondersteunt zo’n dialoog,’ aldus Nynke.
 
Hoe ervaren jullie de keuzehulpen
in de spreekkamer?
Nynke, ‘Als je een patiënt van te voren naar een keuzehulp laat kijken, krijg je automatisch een beter voorbereid gesprek in de spreekkamer. Een keuzehulp kan de kwaliteit van het gesprek met de patiënt ten goede komen. In de praktijk merken we dat een keuzehulp meer structuur geeft aan het gesprek, waardoor je samen een gerichte keuze kunt maken.
 
Keuzehulpen zijn daarmee een onderdeel van het proces van samen beslissen en geen doel op zich. Daarnaast sluit de structuur van de keuzehulp goed aan bij onze dagelijkse praktijk. De keuzehulpen van PatiëntPlus integreren we in de dagelijkse processen en sluiten goed aan bij de digitale ontwikkelingen waar we binnen BovenIJ mee bezig zijn.’
 
Hoe hebben jullie collega’s gemotiveerd en geactiveerd om mee te doen?
 
Nynke: ‘We hebben de medische staf kennis laten maken met de keuzehulpen en gevraagd welke keuzehulpen zij willen gebruiken. Vervolgens zijn we gestart met een aantal  enthousiaste vakgroepen. Dit heeft vervolgens ertoe geleid dat meer vakgroepen hun interesse voor het gebruik van keuzehulpen kenbaar hebben gemaakt. Aan de medisch specialisten die sceptisch stonden tegenover het gebruik van keuzehulpen hebben we stap voor stap laten zien wat keuzehulpen kunnen betekenen in de spreekonderzoek kamer.
 
Edwin:  Ervaringsverhalen van medisch specialisten en patiënten hebben we breed gedeeld en ook onze cliëntenraad stimuleert gebruik van keuzehulpen. Het zijn de verhalen uit de dagelijkse praktijk die maken dat het gebruik zich als een olievlek uitbreidt. We hebben ook de zorgverzekeraars laten weten dat we enthousiast zijn en zien graag dat de kosten integraal onderdeel gaan vormen van de DBC’s. We delen onze resultaten tijdens de vergaderingen van de medische staf en we besteden ook aandacht aan Samen beslissen in onze campagne in het kader van ons 35 jarig bestaan’.
 
Hoe ziet de toekomst met keuzehulpen eruit?
 
Nynke: ‘Ik denk dat de inzet van keuzehulpen binnenkort heel normaal is en ik verwacht verder dat keuzehulpen ook transmuraal ingezet kunnen gaan worden. Ik denk dat de zorg nog effectiever en efficiënter kan worden als we keuzehulpen ook inzetten aan de start van het zorgpad dus te beginnen met de huisarts. Het lijkt me ook wenselijk dat keuzehulpen gaan  bijdragen aan de beweging van juiste zorg op de juiste plek en dus tot een verandering in de zorgvragen die naar ziekenhuizen komen. Een orthopeed zou geen mensen moeten zien die via de huisarts door een fysiotherapeut geholpen kunnen worden. Pas als die behandeling geen resultaat heeft en operatief ingrijpen noodzakelijk zou kunnen worden vindt er een verwijzing naar het ziekenhuis plaats. De zorgvraag neemt toe door de vergrijzing en dan is een keuzehulp een fijn middel om de druk in de ziekenhuizen te reguleren.  Je wilt dat patiënten passende zorg krijgen, de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional. Keuzehulpen zijn daarmee een integraal onderdeel geworden van  de dagelijkse zorg praktijk binnen het BovenIJ en hopelijk binnenkort ook transmuraal.’
 
 

Meer weten over keuzehulpen en Samen Beslissen in de praktijk brengen? Neem contact met ons op of vraag het gratis proefpakket aan via: contact@patientplus.info