Top
keuzehulp patientplus

´Keuzehulp maakt gesprek met arts overbodig´

Anna en haar zoontje van 3 jaar komen voor de tweede keer op consult bij de KNO-arts. Haar zoontje heeft geregeld last van een slijmoor, waar hij ’s nachts soms huilend wakker van wordt. Op verzoek van de KNO-arts heeft zij een keuzehulp ingevuld. ‘De keuzehulp adviseert buisjes’, aldus Anna. De specialist knikt instemmend en laat de assistent een datum inplannen voor de OK.
 
Fictie uit de spreekkamer. Toch wordt vaak gedacht dat een keuzehulp advies uitbrengt aan de patiënt over een behandeling. Dat zou betekenen dat een keuzehulp de rol van een arts deels overneemt. En dat is uitdrukkelijk niet waar een keuzehulp voor is bedoeld. Een goede keuzehulp bereidt de patiënt voor op het nemen van een beslissing, samen met zijn of haar zorgverlener.
 
Zo’n keuzehulp voldoet volgens de International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) Collaboration aan een checklist met een aantal kwaliteitscriteria: feitelijke informatie verschaffen over de aandoening; de mogelijke behandelopties uiteenzetten, inclusief de voor- en nadelen ervan; en de patiënt helpen om voor zichzelf helder te krijgen welke waarden hij of zij belangrijk vindt. Zo kon Anna in de keuzehulp Slijmoor bijvoorbeeld aangeven of haar zoontje graag wil kunnen zwemmen en duiken, en of hij opziet tegen de narcose.
 
Door deze verschillende typen informatie in de keuzehulpen op te nemen, voldoen de keuzehulpen van PatientPlus aan internationale kwaliteitscriteria. Door te informeren en belangrijke waarden voor de patiënt uit te vragen, ondersteunen onze keuzehulpen van PatientPlus bij een gesprek tussen arts en patiënt over behandelopties. Een goede keuzehulp, zoals die van PatientPlus, geeft patiënten dus geen keuzeadvies. En is evenmin bedoeld als vervanging voor het gesprek met de zorgverlener.
 
Ook voor zorgverleners is het prettig als een patiënt is voorbereid op het nemen van een beslissing. Een voorbereide patiënt is de beste gesprekspartner, zo is de ervaring van veel specialisten. De artsen kunnen het gesprek in de spreekkamer beter toespitsen op wat voor patiënten belangrijk is. Ook komen ze sneller tot de kern van het probleem en kunnen ze dieper ingaan op de behandelmogelijkheden.
 
Wil jij ook Samen Beslissen met goed voorbereide patiënten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden!