Top
keuzehulp borstkanker, Rivas zorggroep

‘Waarom wij op onze mammapolikliniek heel graag een keuzehulp willen’

De nieuwe versie van de borstkanker keuzehulp is beschikbaar. Deze borstkanker keuzehulp gaat over de keuze tussen een borstsparende operatie of borstamputatie. Bij de update waren Sandra den Besten van het Beatrixziekenhuis (verpleegkundig specialist, Rivas Zorggroep) en de Borstkanker Vereniging Nederland actief betrokken. We spraken Sandra over het traject, haar motivatie en inzet:

 

Waarom hebben jullie voor de keuzehulp gekozen?
Op onze mammapolikliniek wilden wij heel graag een keuzehulp implementeren ter ondersteuning van de gezamenlijke besluitvorming. Hiervoor hadden we de keuzehulp van PatientPlus in gedachten. Uit de literatuur weten we dat Samen Beslissen een positieve invloed heeft op het zorgproces, doordat patiënten zich beter geïnformeerd voelen, meer kennis hebben over de aandoening en de voor- en nadelen van de behandelopties, meer tevreden zijn over de kwaliteit van de besluitvorming en minder beslissingsconflict ervaren (Elwyn et al., 2012; Shay & Lafata, 2015).

We zien dat in het proces van Samen Beslissen de keuzehulp een waardevolle aanvulling kan zijn. De patiënt ontvangt begrijpelijke en relevante informatie over de behandelmogelijkheden, inclusief de voor- en nadelen van de behandelopties. Daarnaast helpt de keuzehulp de patiënt bij het nadenken over wat voor hem/haar belangrijk is. Op basis van de antwoorden kan een keuze voor een behandeling worden gemaakt die het meest passend is bij de persoonlijke situatie van de patiënt.


Dit zorgt voor een aantal belangrijke voordelen in de praktijk:

  • De keuzehulp geeft de zorgverlener én de patiënt inzicht in de persoonlijke situatie en voorkeuren. 
  • Als zorgverlener heb je beter inzicht in de mens achter de patiënt.
  • De patiënt wordt betrokken bij de besluitvorming.
  • Je wilt de patiënt begeleiden in het kiezen van een passende behandeling.De keuzehulp helpt hierbij.
  • Een beter geïnformeerde patiënt maakt bewustere keuzes en is tevredener over de behandeling, daar is zowel de patiënt als de zorgverlener bij gebaat

 

Hoe heb je bijgedragen aan de update van de keuzehulp?

We zagen een aantal punten in de bestaande keuzehulp om deze te optimaliseren voor gebruik bij onze doelgroep. Dit werd vanuit PatientPlus serieus opgepakt. Er werd gevraagd of ik betrokken wilde zijn bij de update. Het mooie is dat ook de patiëntenvereniging Borstkanker Vereniging Nederland actief betrokken is geweest bij de update. De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de landelijk richtlijn Borstkanker.

 

Wat is er veranderd sinds de update?

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • Een aantal standaard aanpassingen in de informatie en vragen
  • De duur van de bestraling na een borstsparende operatie is aangepast
  • Het risico op recidief is toegevoegd
  • De informatie over complicaties is aangevuld, inclusief mogelijke gevolgen op lange termijn
  • Meer aandacht gaat uit naar de kwaliteit van leven


Deze keuzehulp ook gebruiken in jouw praktijk?
Stuur een bericht naar Sophie Borm: contact@patientplus.info