Top

Maak kennis met Caroline van Bemmel

“Mijn missie is mensen helpen kiezen. Juist daarom voel ik me ook zo op mijn plek bij PatientPlus”, aldus onze nieuwste collega Caroline van Bemmel. Binnen PatientPlus focust Caroline zich op een duurzame bedrijfsvoering. Het zijn de mensen die het doen, zo is haar overtuiging. De technologie is daarbij ondersteunend. Datzelfde geldt voor besluitvorming: de patiënt kiest met behulp van de arts. De keuzehulp is daarbij een perfect hulpmiddel.


inzicht verkrijgen

Caroline brengt met haar ervaring als o.a. beleidsadviseur en zorginkoper een hoop waardevolle kennis mee. Bovendien is zij een kei in het aanbrengen van focus, het maken van keuzes, prioriteiten stellen en het realiseren van doelen. Haar inbreng in het team Markt- & Strategische ontwikkeling is dan ook zeer welkom.