Top
keuzehulp versleten duim duimbasis artrose

Minder onzekerheid na invullen keuzehulp Versleten Duim

Patiënten met duimbasis artrose voelen minder onzekerheid bij het kiezen tussen behandelopties, wanneer zij van tevoren de keuzehulp Versleten Duim (duimbasis artrose) hebben ingevuld. Dat blijkt uit een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT) van Suzanne Wilkens en collega’s. Het team van onderzoekers, onder wie ook Teun Teunis, raadt chirurgen daarom aan om keuzehulpen standaard in te zetten wanneer zij patiënten met duimbasis artrose behandelen.

Onderzoek onder 90 patiënten
Uit eerder onderzoek is bekend dat keuzehulpen de patiëntparticipatie verhogen tijdens de besluitvorming en onzekerheid over de te nemen keuze verminderen. Doel van deze studie was om het effect van een keuzehulp te evalueren voorafgaand aan de afspraak bij patiënten met duimbasis artrose. Dat deed het onderzoeksteam door 90 patiënten willekeurig bij een van de twee studiegroepen in te delen: 1) een informatieve patiëntenfolder, of 2) de interactieve keuzehulp Versleten duim.

Effectieve besluitvorming
Beide groepen vulden een aantal vragenlijsten in, waaronder de ‘Decision Conflict Scale’ (DCS)- ofwel de beslissingsconflictschaal (DCS). Deze schaal meet de persoonlijke percepties van onzekerheid bij het kiezen tussen behandelmogelijkheden. Daarnaast meet de schaal beïnvloedbare factoren die bijdragen aan onzekerheid en een niet-effectieve besluitvorming, bijvoorbeeld: een gebrek aan informatie of onduidelijke persoonlijke waarden.

Meetbaar positief effect
De resultaten lieten een vermindering zien van het gevoel van onzekerheid bij patiënten met duimbasis artrose die een keuzehulp gebruikten. De groep patiënten die de keuzehulp invulde, voelde zich zekerder over hun besluitvorming na afloop van het consult, dan de groep die een informatieve folder ontving. Patiënten met duimbasis artrose kunnen kiezen uit vijf behandelingen, variërend van uitleg en begrip tot aan een operatie. De keuzehulp ondersteunt bij het maken van de beslissing voor een van deze behandelingen.

Keuzehulp Versleten duim
De keuzehulp Versleten duim legt uit dat duimbasis artrose slijtage aan het begin van de duim (de ‘duimbasis’) is. Ook krijgt de patiënt in de keuzehulp uitleg over de behandelmogelijkheden en wat de voor- en nadelen per mogelijkheid zijn. Voorts vraagt de keuzehulp wat de patiënt belangrijk vindt. Van de antwoorden die de patiënt geeft, maakt de keuzehulp een samenvatting die zowel naar de behandelend arts als naar de patiënt wordt gestuurd.

Wil jij de keuzehulp Versleten duim ook implementeren in jouw praktijk? Neem dan contact op met ons. Wij vertellen graag meer over de keuzehulp en ons zorgvuldige implementatietraject.

Bron
Wilkens, S.C., Ring, D., Teunis, T., Lee, S.G. P., & Chen, N.C. (2018). Decision Aid for Trapeziometacarpal Arthritis: A Randomized Controlled Trial. The Journal of hand surgery 44(3): e9.