Top
galsteen operatie

Minder operaties, hoge tevredenheid

Verwijderen van galstenen en herstellen van een liesbreuk zijn twee van de meest uitgevoerde operaties ter wereld. Oplettend afwachten is voor beide operaties een acceptabel alternatief bij patiënten met een ongecompliceerde aandoening. Patiënten zijn zich vaak niet bewust van deze optie en afwachten wordt ook minder vaak gedaan. Wat gebeurt er als patiënten middels een keuzehulp beide opties kunnen overwegen? Dat onderzochten Carmen Latenstein en haar medeonderzoekers bij patiënten van Bernhoven.


keuzehulpen liesbreuk en galsteenlijden

Eind december 2015 implementeerde Bernhoven twee PatientPlus keuzehulpen: galsteenlijden en liesbreuk. In beide keuzehulpen worden de mogelijke behandelingen besproken (opereren versus oplettend afwachten), de voor- en nadelen komen aan bod en er worden vragen gesteld om de patiënt te laten denken over zijn of haar voorkeuren. Zowel de patiënt als diens behandelaar ontvangen de samenvatting van de ingevulde keuzehulp. Samen beslissen zij welke behandeling het beste bij de patiënt past.


effect op behandelkeuze

Latenstein wilde weten wat het effect was van de keuzehulpen op de behandelkeuze (opereren versus oplettend afwachten) en op de tevredenheid over de behandelkeuze. Ook heeft zij gemeten hoe bereid patiënten zijn om een keuzehulp te gebruiken wanneer hen die wordt aangeboden. Zij verzamelde data bij 1625 patiënten met galstenen en 1798 patiënten met een liesbreuk. Latenstein deed haar metingen vóór de implementatie van de keuzehulpen en erna.


overtuigende resultaten

De resultaten waren overtuigend. Voor de implementatie van de keuzehulp werd 72% van de patiënten met galstenen geopereerd, na de implementatie daalde dit percentage tot 57%. Een zelfde resultaat was te zien bij de patiënten met een liesbreuk. Voordat de keuzehulp was geïmplementeerd, werd 78% van de patiënten geopereerd. Na de implementatie daalde dit tot 65%. De liesbreuk- en galsteenpatiënten bleken zeer bereid te zijn om een keuzehulp in te vullen. Ruim tachtig procent van de patiënten die een keuzehulp ontvingen, vulde de keuzehulp in. Tot slot was de patiënttevredenheid met de behandelkeuze hoog: 9 op een schaal van 1 tot 10.


meer weten

Wil je meer weten over het onderzoek van Latenstein en haar collega’s? Het volledige artikel kun je hier lezen. Ben je benieuwd geworden naar de keuzehulpen en wat zij in jouw praktijk kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons.