Top
keuzehulp prikkelbare darm syndroom

Keuzehulp Prikkelbare Darm Syndroom (nieuw!)

Naar schatting heeft 5 tot 15% van de Nederlandse bevolking last van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Er heerst nog veel onduidelijkheid voor patiënten en zorgverleners rondom de behandeling van deze aandoening. PatientPlus heeft in samenwerking met o.a. Maag Lever Darm Stichting, de PDS Belangenorganisatie (PDSB) en MDL artsen (NVMDL) de keuzehulp Prikkelbare Darm Syndroom ontwikkeld.


Inzicht krijgen

Voor het Prikkelbare Darm Syndroom zijn verschillende behandelingen mogelijk. De keuzehulp biedt de patiënt informatie over de diagnose en de voordelen en nadelen van de mogelijke behandelingen. Aan de hand van een overzichtelijke tabel kan de patiënt de verschillende behandelingen met elkaar vergelijken. Door vragen voor te leggen, brengt de keuzehulp de persoonlijke voorkeur van de patiënt in kaart.


Samen Beslissen

Door de keuzehulp in te vullen, kan de patiënt zich goed voorbereiden op het gesprek met zijn zorgverlener. Na het invullen van de keuzehulp krijgt hij een uitgebreid rapport met daarin een overzicht van de behandelingen, de gegeven antwoorden en de gemaakte aantekeningen. Dit rapport kan de patiënt nalezen en met naasten bespreken. Daardoor kan hij tijdens het gesprek met de arts goed geïnformeerd aangeven wat zijn voorkeur is. Samen Beslissen de arts en patiënt over de behandeling die het best past. Het is zorg op maat!


Interdisciplinaire samenwerking

De huidige NHG-Standaarden Prikkelbaredarmsyndroom (PDS), Obstipatie en de Multidisciplinaire richtlijn prikkelbaredarmsyndroom, aangevuld met adviezen vanuit een expertgroep van de NVMDL, vormen de basis voor de inhoud. De keuzehulp is tot stand gekomen met medewerking van huisartsen, diëtisten, apothekers, verpleegkundig specialisten en psychotherapeuten PDS.


Meer weten?

PatientPlus is trots op het resultaat! De keuzehulp is beschikbaar op www.keuzehulp.info. Wil je meer weten over de keuzehulp? Bekijk dan het webinar dat de PDSB heeft georganiseerd. Of neem contact met ons op. We vertellen je graag meer over onze keuzehulp en de mogelijkheden om de keuzehulp uit te proberen met ons vrijblijvende proefpakket.