Top

De meeste Nederlanders zoeken online naar medische informatie

Online medische informatie

Uit onderzoek onder ruim 3000 Nederlanders is gebleken dat 7 op de 10 Nederlanders online naar medische informatie op zoek gaan over hun aandoening. Dit doen zij zowel voor als na het bezoek aan de specialist. Hoewel mensen dus vaak online naar informatie zoeken, weten zij vaak niet of de online informatie beter of slechter is dan de informatie die ze van de specialist gekregen hebben. Ook blijkt het vaak lastig om online goede informatie te vinden. (bron: Skipr 1 maart 2017).

 

Regie op eigen zorg

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Nederlanders graag zelf de regie houden op eigen zorg. Zo geeft 61% van ondervraagden aan dat ze een arts vaak vinden via vrienden of familie of door zelf op internet te zoeken. Ook wil 80% graag zelf kiezen naar wie hij/zij wordt doorverwezen. In de praktijk blijft het voor patiënten vaak lastig om te bepalen bij welke specialist ze het beste terecht kunnen om de juiste zorg te krijgen. Sites zoals www.zorgkaartnederland.nl kunnen helpen om goed geïnformeerd te raken over het aanbod van zorg

 

Keuzehulpen

Keuzehulpen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verzamelen van medische informatie over de aandoening. De keuzehulpen van PatientPlus zijn gebaseerd op de richtlijnen en actuele wetenschappelijke literatuur. Daarnaast worden de keuzehulpen beoordeeld door artsen, en patiënten. Ook bevatten keuzehulpen vaak links naar website waar betrouwbare aanvullende informatie te vinden is. Op deze manier kan de patient thuis betrouwbare informatie vinden over de diagnose.