Top

Ouderen en Samen Beslissen: de aanpak

Afgelopen woensdag vond er in het VUMC een interessant symposium plaatst: ouderen en gezamenlijke besluitvorming.

 

In Nederland neemt het aantal ouderen exponentieel toe. Enerzijds door de vergrijzing, anderzijds worden we allemaal steeds ouder. Aangezien 98% van de patiënten (NPCF, 2013) heeft aangegeven in meer of mindere mate mee wil beslissen over medische zaken wordt deze groep steeds belangrijker. Samen beslissen met patiënten op hoge leeftijd kent echter een aantal uitdagingen.

 

Naarmate de leeftijd toeneemt neemt het vermogen om informatie te verwerken af. Vooral de interpretatie van cijfers is moeilijker. Daarom is het belangrijk om kansen op voor- en nadelen van een behandeling op verschillende manieren weer te geven. Denk hierbij aan percentages, icon arrays en cirkeldiagrammen. Ook de visus en het gehoor gaan achteruit met de jaren. Nog een vervelende bijkomstigheid: er is veel somberheid en depressie in deze doelgroep. Al deze factoren kunnen het vermogen om beslissingen te nemen verstoren.

 

Gelukkig is er niet alleen maar somber nieuws. Ouderen hebben heel veel ervaring door hun langere leven. Daarnaast nemen ze meer beslissingen met gevoel dan met ratio. Samen beslissen met ouderen lijkt dus iets meer investering van zorgverleners te verlangen, maar zal zich altijd terugbetalen door tevredenheid en een betere kwaliteit van zorg.

 

Wij hopen hierin tegemoet te komen door de keuzehulp zo kort en simpel mogelijk te houden. Alle tekst is ook geschikt voor laaggeletterden en er is een voorleesfunctie beschikbaar. Heb jij nog meer ideeën om samen beslissen voor iedereen toegankelijk te maken? Schroom dan niet contact met ons op te nemen: contact@patientplus.info