Top
Bernhoven

PatientPlus start met de implementatie van keuzehulpen in heel Bernhoven

Als je als patiënt bij het Udense ziekenhuis Bernhoven in behandeling gaat, dan is de kans groot dat je binnenkort een keuzehulp van PatientPlus ontvangt. Na een succesvolle pilotperiode heeft Bernhoven namelijk besloten de keuzehulpen van PatientPlus binnen het gehele ziekenhuis te implementeren. De artsen zien de positieve effecten van samen beslissen en een beter geïnformeerde patiënt terug in de dagelijkse praktijk en het past bovendien erg goed binnen de vernieuwende visie van het ziekenhuis.

 

Bernhoven als ‘koploper’ in de zorg

Bernhoven stelt zich ten doel om de kwaliteit van zorg nog meer te verbeteren en tegelijkertijd de zorgkosten te beheersen. Dit doet het ziekenhuis met een ambitieus programma: ‘Toekomstbestendige zorg’.  In het kader van dit programma wil het ziekenhuis betere zorg leveren door minder te doen, met andere woorden: zinnige zorg.

 

Wat is Toekomstbestendige zorg?

Voor Bernhoven staat de patiënt letterlijk in het middelpunt. Daarop focust het ziekenhuis door de zorg te verbeteren door minder zorg te leveren. Bernhoven noemt dat toekomstbestendige zorg. Betere zorg door minder zorg lijkt In eerste instantie wellicht een paradox, maar door de zorg zo in te richten, betrekt het ziekenhuis haar patiënten bij de beslissingen over hun eigen zorgtraject. Dat doet Bernhoven samen de huisartsen en andere zorgverleners uit de regio. In afspraak met zorgverzekeraars maakt Bernhoven de zorg toekomstbestendig. Hierbij transformeert het ziekenhuis van productiegerichte zorg naar patiëntgerichte zorg.

 

Keuzehulpen helpen arts en patiënt

Een methode om zinnige zorg te leveren is het inzetten van keuzehulpen. Eerdere pilots met keuzehulpen hebben laten zien dat het inzetten van keuzehulpen leidt tot een kwaliteitsverbetering. Patiënten die gebruik maken van een keuzehulp zijn beter geïnformeerd, zijn minder angstig en hebben minder keuzestress. Ook blijkt dat de zorgconsumptie soms daalt. Omdat patiënten beter geïnformeerd worden over de mogelijke opties en voor- en nadelen, kiezen patiënten minder vaak voor een operatieve ingreep. Op deze manier wordt er betere zorg geleverd door minder te doen.

 

Hoe werkt een keuzehulp van PatientPlus?

Patiënten krijgen na de gestelde diagnose de mogelijkheid om een digitale keuzehulp te gebruiken. De patiënt neemt thuis de digitale keuzehulp thuis door. De keuzehulp legt op een begrijpelijke manier uit wat de diagnose inhoudt, wat de mogelijke behandelopties zijn en wat de bijbehorende voor- en nadelen zijn. Daarnaast kan de patiënt in stap vier van de keuzehulp aangeven welke voorkeuren hij/zij heeft met betrekking tot de verschillende mogelijkheden De uitkomst van de keuzehulp en de voorkeur van de patiënt wordt tijdens een tweede consult met de arts besproken. Op deze manier spreken de patiënt en de arts veel gerichter over welke behandeloptie het beste past bij de situatie van de patiënt.

 

Keuzehulpen in Bernhoven

Bernhoven gaat op alle poli’s keuzehulpen inzetten. Momenteel worden, samen met de specialisten in Bernhoven, de keuzehulpen voor verschillende diagnoses ontwikkeld. Het is de bedoeling dat uiteindelijk voor 80 procent van de patiënten keuzehulpen beschikbaar zijn. Bernhoven heeft al ervaring met het inzetten van keuzehulpen. In 2015 is het ziekenhuis gestart met twee keuzehulpen. Namelijk voor liesbreuk en galsteenlijden. Deze keuzehulpen zijn ook ontwikkeld en geïmplementeerd in samenwerking met PatientPlus.

 

Ben je benieuwd naar de ‘geleerde lessen ‘uit de pilot met Bernhoven? Of wil je graag weten wat de keuzehulp voor jouw ziekenhuis kan betekenen? Neem dan contact met ons op. We vertellen er graag meer over.

 

M: contact@patienplus.info

W: www.patientplus.info