Top
MDL, PDS keuzehulp, Thijs Grasman, Noordwest, PatientPlus

‘Ik zie een grote toekomst binnen MDL voor keuzehulpen’

MDL arts Thijs Grasman begon in 2020 met het uitreiken van de keuzehulp voor PDS. Dit was nog voordat Noordwest ziekenhuisgroep (Noordwest) met de implementatie van de keuzehulpen in 2021 van start ging. Noordwest werkt hard aan e-health oplossingen voor het programma digitaal gastvrij ziekenhuis en daar sluiten de keuzehulpen goed bij aan. Thijs, MDL arts bij Noordwest, legt uit waarom en hoe hij de PDS keuzehulp inzet.

‘Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) heeft vele behandelopties. Te veel om alles in detail te bespreken in één consult. De vraag is ook hoeveel van die informatie bij een patiënt blijft hangen. De keuzehulp is dan een helder en betrouwbaar middel om in te zetten. Daarnaast is Samen Beslissen een zeer actueel thema dat ook actief leeft binnen ons vakgebied. Binnen het maagdarmlever specialisme zijn we daarom een project gestart om samen beslissen te bevorderen en de keuzehulpen sluiten hier perfect bij aan.’

‘Ik zie de keuzehulp als een zeer efficiënt middel binnen het thema Samen Beslissen. De vergrijzing neemt toe, we krijgen steeds meer patiënten. Binnen het ziekenhuis en de vakgroep zoeken we naar digitale oplossingen waarmee we alle patiënten zo goed mogelijk kunnen helpen. De keuzehulp PDS zorgt voor de perfecte aanvulling op mijn uitleg in de spreekkamer. Ik stip tijdens mijn consulten behandelopties vaak kort aan. Met de keuzehulp kan de patiënt de verschillende opties nog eens rustig nalezen, inclusief de bijbehorende voor- en nadelen per behandeling. Daarbij geeft de keuzehulp aanvullende opties voor de behandeling voor PDS. De patiënt is beter voorbereid, de tijd die ik daarmee bespaar kan ik op een andere manier voor mijn patiënten inzetten’.

‘Ik ben heel tevreden met de keuzehulp en zie in de praktijk dat de inzet van de keuzehulp veel voordelen biedt. Voordelen die nog verder toenemen als de keuzehulp eerder in het zorgproces wordt uitgereikt. Als de huisarts de keuzehulp uitdeelt kunnen we meer tijd besparen, dieper ingaan op het samen beslissen tijdens het consult en meer patiënten helpen. Zeker nu de keuzehulp geïntegreerd is in het EPD kan dit heel efficiënt werken. Een ingevulde keuzehulp verschijnt dan direct in het statusoverzicht. Kortom, ik zie een grote toekomst binnen MDL voor keuzehulpen.’

Willen jullie ook gebruik maken van de keuzehulp voor PDS of één van de andere 79 keuzehulpen? Neem contact met ons op via: contact@patientplus.info