Top
q

Personalized medicine

De behandeling met medicijnen op basis van individuele kenmerken van een patiënt, zoals erfelijke eigenschappen, biedt veel kansen om therapieën per patiënt effectiever te maken. Maar er zijn ook nog veel uitdagingen. Zo vormt erfelijke informatie van een persoon bijvoorbeeld maar een deel van de puzzel om een ziekte effectief te behandelen met medicijnen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen, zoals leeftijd, geslacht, eetgewoonten, aanwezigheid van andere ziekten en gebruik van meerdere medicijnen tegelijk. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de kansen en uitdagingen van personalized medicine.

 

Personalized medicine (PM), de behandeling van de patiënt op basis van zijn unieke kenmerken, is een relatief nieuw begrip in de medische wereld. PM is sterk in opkomst doordat steeds duidelijker wordt welke invloed individuele eigenschappen kunnen hebben op het ontstaan van ziekten en op de werking van medicijnen. Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen bij gebruik van bepaalde medicijnen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig. Ook genetische eigenschappen van tumoren bij kanker kunnen per patiënt verschillen en dat biedt mogelijkheden om beter op het individu afgestemde behandelingen aan te bieden. Met de genetische eigenschappen van tumoren doet het Antoni van Leeuwenhoek momenteel veel onderzoek. Het streven is dat deze benadering zal zorgen dat meeste kankers een chronische ziekte worden in 2020.

 

Met het in kaart brengen van het genetisch profiel van de tumor bij borstkankerpatiënten kan nu al bepaald worden wie er baad hebben bij aanvullende chemotherapie. Patiënten mogen hierdoor weer meer meebeslissen over hun behandeling. Dit vinden wij een goede zaak, de keuzehulp is hiervoor in ontwikkeling.

 

Bekijk het originele artikel op Nationale Zorggids