Top

Promotie longkanker keuzehulp

Op 6 april is Wendy Hopmans gepromoveerd met ‘gedeelde besluitvorming’ bij de behandeling van stadium I niet-kleincellige longkanker. Uit haar onderzoek blijkt dat de huidige online informatie tekort schiet voor een goede besluitvorming.

Hopmans onderzocht de visie van patiënt en arts. Patiënten hebben in het algemeen een voorkeur om mee te beslissen met de arts, maar hebben niet altijd behoefte aan een actieve rol en ze vinden de leidende rol van de arts ook van belang. Dit wordt beïnvloed door de informatie die op dit moment beschikbaar is voor de patiënt. Daarnaast blijkt dat artsen de voorkeur van de patiënt niet sterk meewegen.

Artsen en longkankerpatiënten zien wel een rol voor patiëntenparticipatie bij behandelingsbeslissingen, maar deze rol hangt mede af van andere factoren zoals goede informatie. Om ‘gedeelde besluitvorming’ een belangrijker onderdeel te maken van de klinische praktijk, moet er nog veel gebeuren.