Top

Shared decision making bij pijn op de borst

In deze Amerikaanse studie werden 898 patiënten met pijn op de borst geincludeerd op verschillende eerste hulpen. De helft werd gerandomiseerd tot het gebruiken van een keuzehulp ‘Chest Pain Choice’. De keuzehulp bestond uit 1 pagina informatie.
De resultaten lieten zien dat de patiënten die gebruik hadden gemaakt van de keuzehulp meer wisten over hun risico’s en opties. Daarnaast vonden de patiënten de manier van praten met hun arts fijner dan de patiënten die standaardzorg ontvingen. Door de keuzehulp was er significant minder vervolgonderzoek nodig, maar dit leidde niet tot meer complicaties. Prachtige uitkomst dus!

Wij zijn ook bezig met het ontwikkelen van een keuzehulp ‘stabiele angina pectoris’ samen met de cardiologie van het MUMC.

Bekijk het originele artikel hier