Top
logo week van de alfabetisering

Week van de Alfabetisering

Wist je dat in Nederland 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Mensen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven en/of rekenen zijn kwetsbaar in onze samenleving: zij hebben vaak problemen op het gebied van geld, werk en gezin. Tijdens de Week van de Alfabetisering, van 9 tot en met 15 september, vraagt de Stichting Lezen & Schrijven aandacht voor deze problematiek.


Gezondheidsproblemen

Ook hun gezondheid lijdt eronder. Laaggeletterden kunnen bijvoorbeeld bijsluiters van medicijnen niet goed interpreteren en begrijpen voorlichtingsfolders niet. Zij kunnen zich daardoor niet goed voorbereiden op een consult met een arts, waardoor Samen Beslissen wordt bemoeilijkt.


Keurmerk Gewone Taal

PatientPlus wil dat iedereen Samen kan Beslissen met zijn of haar zorgverlener. Daarom beoordeelt de Stichting Makkelijk Lezen onze keuzehulpen op begrijpelijkheid en leesgemak. Alle keuzehulpen dragen het keurmerk ‘Gewone Taal’: zij zijn goed leesbaar voor iedereen!


Samen Beslissen met laaggeletterden

Wil jij Samen Beslissen ook toegankelijk maken voor jouw patiënten – ook de laaggeletterden? Een keuzehulp ondersteunt jou daarbij. PatientPlus heeft voor meer dan 70 diagnoses een keuzehulp ontwikkeld, dus er is vast een keuzehulp beschikbaar voor jouw specialisme. Neem contact met ons op, dan vertellen we jou graag meer over de mogelijkheden.