Top
wgbo 2020

WGBO: uitbreiding informatieplicht per 2020

De Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wijzigt vanaf 1 januari 2020. Een aantal wijzigingen in deze wet versterkt de positie van de patiënt verder. Zo staat beschreven dat artsen uitgebreider moeten voorlichten, ook over niet behandelen of behandelen door een andere zorgverlener. Onze keuzehulpen helpen je te voldoen aan deze uitgebreide informatieplicht. Bovendien kan een keuzehulp worden opgeslagen als Informed Consent.


Traditionele rolverdeling

De huidige WGBO beschrijft de informatieplicht nog volgens de traditionele rolverdeling tussen de zorgverlener en de patiënt: de zorgverlener brengt informatie en heeft een doorslaggevende stem bij het kiezen voor een behandeling. Voor de stem van de patiënt – zijn wensen en behoeften – is minder ruimte. Zorgverlener en patiënt zijn geen gelijkwaardige gesprekspartners, volgens deze interpretatie.


Uitbreiding informatieplicht

De laatste jaren wordt in toenemende mate van patiënten verwacht dat zij zelf (mede) regie nemen over hun gezondheid en hun stem luider laten klinken in de spreekkamer. Wat voor hen belangrijk is, dient ook mee te wegen bij de keuze voor een behandeling of juist het afzien daarvan. Om mee te kunnen beslissen, heeft een patiënt relevante informatie nodig. Denk aan de mogelijke behandelingen (waarbij ook niet behandelen als optie wordt besproken) en de bijbehorende risico’s, mogelijke uitkomsten en bijwerkingen. Daarom wordt de informatieplicht uitgebreid.


Samen Beslissen

In de praktijk werken zorgverleners vaak al op die manier en beslissen zij samen met de patiënt. Met de wetswijziging wordt het recht van de patiënt om samen te beslissen ook formeel verduidelijkt. Keuzehulpen ondersteunen zorgverlener en patiënt bij Samen Beslissen. Onze ruim 80 keuzehulpen maken Samen Beslissen eenvoudiger én leuker. Ook kunnen de keuzehulpen worden opgeslagen als Informed Consent. Wil jij dit gemak ook ervaren? Vraag dan vrijblijvend een proefpakket aan.


Meer over de WGBO

De WGBO is van belang voor iedereen die met geneeskundige zorg te maken heeft. Behandelt of onderzoekt een zorgverlener een patiënt? Dan is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de wet staan de rechten én plichten van patiënten beschreven. Meer weten over de WGBO? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.