Top
zorginstituut nederland

Zorginstituut Nederland kent subsidie toe voor Samen Beslissen in de eerste lijn

Utrecht – Op 1 juli jl. is bekend geworden dat de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van zorg’ van het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is toegekend aan PatientPlus en een consortium van zorgorganisaties. De subsidie zorgt ervoor dat Samen Beslissen met keuzehulpen nu ook beschikbaar wordt voor de eerste lijn, waardoor ook in de huisartspraktijken de zorg beter kan aansluiten bij de wensen van de patiënt. Het ziekenhuis Bernhoven, het Reinier de Graaf en de Rivas Zorggroep nemen samen met drie regionale huisartsenorganisaties (Synchroon, Zorgorganisaties Eerste Lijn en Huisarts en Zorg) deel aan het project om de doelmatigheid van zorg te vergroten.


Keuzehulpen in drie zorgregio’s

In 2020 starten in drie regio’s huisartsenpraktijken met het aanbieden van de vernieuwde keuzehulpen. Keuzehulpen zijn bedoeld om patiënten en zorgprofessionals te ondersteunen bij het maken van een keuze rondom aanvullende diagnostiek, verwijzingen en behandelingen. Keuzehulpen bieden betrouwbare medische informatie aan en maken inzichtelijk welke zorg het beste bij de wensen van de patiënt past. Door het toepassen van keuzehulpen zijn patiënt en zorgprofessional beter in staat om samen tot een goede beslissing te komen. Op deze wijze worden onnodige diagnostiek, verwijzingen of zelfs ongewenste behandelingen voorkomen. Per regio zetten tenminste 6 huisartsenpraktijken minimaal 4 keuzehulpen in.


Toepassing in de gehele zorgketen

Verder uitbreiden van de inzet van keuzehulpen naar de gehele zorgketen is een vanzelfsprekende volgende stap en biedt grote voordelen voor de patiënt. Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf ziekenhuis herkent deze beweging: ‘De zorgprofessionals in het Reinier de Graaf zijn zich er steeds meer van bewust dat Samen Beslissen een belangrijk onderdeel is van het gesprek in de spreekkamer. Het is heel erg mooi dat door deze subsidie ook de huisarts in zijn spreekkamer meer tools in handen krijgt om samen met de patiënt het goede gesprek te voeren. Dit brengt de patiënt, de huisarts en de medisch specialist meer samen.’


Met behulp van keuzehulp goed begeleiden

PatientPlus, tevens de aanvrager van de subsidie, heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van tweedelijns keuzehulpen waarvan nu een aantal geschikt worden gemaakt voor de eerste lijn. In de regio Oss-Uden-Veghel werken Bernhoven en Synchroon al enkele jaren actief samen met PatientPlus om patiënten en zorgverleners te helpen Samen te Beslissen. Mieke Klerkx, programmamanager Bernhoven: ‘We zien in Bernhoven vele positieve effecten bij het gebruik van keuzehulpen voor Samen Beslissen.’ Dan Hoevenaars, medisch directeur zorggroep Synchroon: ‘Het is niet meer dan logisch dat de eerste lijn nu zelf gebruik gaat maken van keuzehulpen. Het geeft tevreden patiënten en zorgverleners.’


Partners

Overige samenwerkingspartners voor de ontwikkeling, implementatie en opschaling naar de eerste lijn zijn InEén, Mediquest, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen Q-Consult Zorg en de verzekeraars CZ, Menzis en Zilveren kruis.