Top
keuzehulp hartfalen

Nieuwe keuzehulp: wel/niet thuismeten bij hartfalen

Goed nieuws voor Nederlanders met hartfalen en hun zorgprofessionals! De keuzehulp ‘Thuismeten bij hartfalen’ is nu gratis beschikbaar voor iedereen met hartfalen in Nederland. Zorgverleners kunnen de keuzehulp aan hun patiënten aanbieden.
 

Zelfregie

 
Hartfalen is een ernstige aandoening die veel voorkomt. De keuzehulp kan de autonomie, grip op gezondheid en voorbereiding op het consult voor patiënten verbeteren. In enkele stappen informeert de keuze- en gesprekshulp patiënten over thuismonitoring bij hartfalen. Ook helpt de keuzehulp patiënten de voor- en nadelen van thuismonitoring te begrijpen.
 

Voordelen

 
– Patiënten krijgen meer inzicht in hun gezondheid en meer regie over hun behandeling. Dat kan leiden tot minder ziekenhuisopnames.
– Zorgprofessionals kunnen patiënten beter begeleiden bij hun beslissingen over thuismeten.
 

Samenwerking

 
Verschillende ziekenhuizen zetten de keuzehulp, gekoppeld met HIX en Zorgdomein als standaard-zorg in. De keuze- en gesprekshulp is tot stand gekomen in samenwerking met het Catharina Hospital Eindhoven, Máxima MC, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Patiëntenfederatie Nederland, Harteraad, PatientPlus en Coöperatie VGZ.
 

Meer informatie

 
+ Keuzehulp inzien
+ Aanvragen van een proefpakket of demonstratie
+ Artikel ICT&Health