Top
zorginstituut nederland

8 voorlopers van Samen Beslissen

Onlangs berichtten wij dat PatientPlus opnieuw subsidie heeft ontvangen van Zorginstituut Nederland om Samen Beslissen vanzelfsprekend te maken. Veertig samenwerkende partijen dienden een projectvoorstel in. Het project ‘Transmurale toepassing van keuzehulpen voor Samen Beslissen in de curatieve zorgketen door patiënt, huisarts en medisch specialist’ van PatientPlus hoort bij de 20% van de voorstellen die zijn gehonoreerd: in totaal mogen 8 voorlopers hun project gaan uitvoeren met de toegekende subsidie. Maar wat houdt die subsidie in? En wie zijn die andere 7 voorlopers?


Samen Beslissen gemeengoed

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (VWS) wil dat in 2022 Samen Beslissen gemeengoed is – in ieder geval voor de aandoeningen die de helft van de ziektelast bepalen. Burgers moeten gaan beschikken over de voor hen relevante informatie over het zorgaanbod, de (geleverde) kwaliteit ervan en de behandelmogelijkheden. Dat moet ertoe leiden dat burgers samen met hun zorgverleners beter beslissingen ‘op maat’ kunnen nemen over hun eigen gezondheid. Daartoe heeft het ministerie een stimulerlingsregeling getroffen: ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’.


Thema 2019

Vanuit de stimuleringsregeling heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (VWS) een subsidie van € 5,75 miljoen beschikbaar gesteld. In 2019 was het thema van de regeling: ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Er wordt ingezet op het belang van uitkomstinformatie ten behoeve van Samen beslissen in de spreekkamer, en het organiseren van de relevante netwerken daarvoor van zorgverleners die bij de zorg aan betreffende patiënt zijn betrokken. De focus hierbij ligt op samenwerking in ketens in de curatieve zorg.


8 voorlopers

Op de website van Zorginstituut Nederland vind je een overzicht van de 8 projecten die dit najaar van start gaan. Naast PatientPlus en vier Nederlandse universiteiten hebben ook de stichting DICA, SynQuest en de stichting Care4BrittleBones een subsidie ontvangen. We kijken er naar uit om met zijn allen een vanzelfsprekendheid te maken van Samen Beslissen.