Top
nfu programma doen of laten? terugdringen van onnodige zorg

‘Betere voorlichting reduceert onnodige zorg’

De Volkskrant bericht vandaag dat meer voorlichting aan arts en patiënt leidt tot minder onnodige zorg. Die conclusie trekken onderzoekers Tijn Kool en Simone van Dulmen (Radboudumc in Nijmegen) uit hun onderzoek, dat is uitgevoerd binnen het programma ‘Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg’.
 
Kool en Van Dulmen stellen dat wanneer een patiënt gedegen informatie ontvangt, hij vaker zal afzien van een weinig nuttige, dure en/of soms risicovolle behandeling. Niet alleen een kostenbesparing, maar vooral ook het belang van de patiënt staat hierbij voorop. Het gaat erom dat de zorg aan de patiënt verbetert doordat die geen onnodige behandeling krijgt, die hem bovendien schade zou kunnen berokkenen. Zorgverleners moeten hierover les krijgen en gemotiveerd zijn om niet zomaar in oude routines terug te vallen, aldus onderzoeker Kool.
 
De keuzehulpen van PatientPlus bevatten begrijpelijke en relevante informatie voor de patiënt, over de diagnose en de voor- en nadelen van de mogelijke behandelingen. We maken onze keuzehulpen met grote zorg. Bij elke nieuwe keuzehulp werken we samen met specialisten, patiëntenfederaties en wetenschappelijke verenigingen. Bovendien is de inhoud van al onze keuzehulpen gebaseerd op Internationale richtlijnen. Patiënten en artsen kunnen er dus zeker zijn dat de voorlichting van hoge kwaliteit en actueel is.
 
Door keuzehulpen te ontwikkelen en implementeren, wil PatientPlus patiënten voorzien van alle benodigde, relevante voorlichting over hun diagnose en de mogelijke behandelingen. Voorzien van deze informatie, kunnen patiënten samen met hun arts beslissen over hun behandeling. Behalve dat patiënten vaker afzien van onnodige, potentieel risicovolle behandelingen, draagt Samen Beslissen door middel van een keuzehulp er ook aan bij dat de patiënt meer tevreden is en de therapietrouw hoger is. Een meer doelmatig gebruik van zorg is het resultaat.
 
PatientPlus heeft voor meer dan 60 diagnoses een keuzehulp beschikbaar. Kijk op onze website keuzehulp.info voor een overzicht. Wil je een keuzehulp implementeren of een nieuwe keuzehulp ontwikkelen? Neem dan contact met ons op.