Top

Wie is de mens achter mijn patiënt?

Bij een eerste diagnose borstkanker staat de wereld van je patiënt op zijn kop. Allerlei vragen rijzen, emoties spelen een rol en je patiënt staat ineens voor veel keuzes. Zaken waar men nog nooit over heeft hoeven nadenken en nu in relatief korte tijd over moet beslissen.

 

Als patiëntenorganisatie komt BVN dagelijks in aanraking met ervaringen van patiënten. Zij benadrukken de meerwaarde en noodzaak van Samen Beslissen en de ondersteunende rol van keuzehulpen om patiënten beter te informeren en betrekken bij een behandelkeuze, zodat ze weten waar ze voor kiezen. BVN werkt daarom al vanaf het begin samen met o.a. PatientPlus om borstkanker keuzehulpen mee te ontwikkelen, testen met patiënten en verder onder de aandacht te brengen.

 

Lisanne de Groot, Belangenbehartiger Borstkankervereniging Nederland (BVN) licht de meerwaarde van keuzehulpen ter ondersteuning bij het Samen Beslissen voor zowel patiënten als zorgverleners toe:

 

Anker voor patiënten

Lisanne: ‘Een keuzehulp kan letterlijk een anker zijn voor patiënten. Want waar begin je na een diagnose? Als patiënt heb je over het algemeen een achterstand ten opzichte van je arts. Door inzicht te krijgen in de keuzes die je hebt en dat passend te maken bij wie je bent en wat je belangrijk vindt, krijg je meer grip op de situatie. Stap voor stap worden de opties en de voor- en nadelen inzichtelijk gemaakt. Dit kan helpen in de voorbereiding op het gesprek met de zorgverlener.’

 

Structuur en houvast bij het gesprek 

‘Bij zorgverleners zien we terug dat een heldere structuur van het gesprek in de spreekkamer nog regelmatig ontbreekt en dat de wensen van patiënten nog te vaak (bewust of onbewust) ingevuld worden. Onze boodschap is:Ieder mens is anders. Vul het niet in voor de ander, stel vragen, wees nieuwsgierig naar de mens achter de patiënt en vraag door. Een keuzehulp kan houvast bieden voor een goed gesprek en bedenktijd om de juiste afwegingen te maken.’
 
Zorgverlener: ‘Sommige patiënten vinden het heel eng om te beslissen of te kiezen. Dus heel veel mensen vragen: wat zou jij doen. Dan zeg ik ja…, ik moet er niet mee leven. Denk na over hoe jij in het leven staat.’
 
Dat Samen beslissen en de inzet van keuzehulpen daarin houvast en vertrouwen geeft aan de patiënt, merkt BVN ook terug bij zorgverleners:
 
Het geeft mij voldoening als ik er zeker van ben dat de patiënt er 100% achter staat. Het bevestigt dat je het goed doet. Dat krijg je ook terug van de patiënt en dat is prettig’.

 

Goede ontwikkelingen

We zien terug dat de bewustwording in de afgelopen jaren sterk is toegenomen en dat steeds meer vooruitstrevende artsen en verpleegkundigen zich actief inzetten om het besluitvormingsproces beter in te vullen:

 

‘Ik dacht altijd dat ik extreem duidelijk was en heel expliciet. Dat hoorde ik ook heel veel terug, maar dat ben ik nog veel meer gaan doen. Niet alleen te expliciteren wat de behandeling betekent, daar zijn we als dokter over het algemeen wel goed in, maar ook te expliciteren het proces van de besluitvorming zelf,’ aldus een zorgverlener.

 

BVN zet zich in om deze ontwikkeling voort te zetten. ‘We willen meer focus op het doen. Zorgverleners: stel je open voor verandering, durf te oefenen en proberen. Het maakt je werk leuker, relevanter en het bespaart uiteindelijk ook tijd.

 

‘Onze wens is dat Samen Beslissen een volkomen normaal proces is in de spreekkamer. Zorgprofessionals spreken met hun patiënten begrijpelijk taal, ze stellen de juiste vragen en leggen de mogelijke opties voor aan hun patiënt.Patiënten hebben zich optimaal voorbereid op gesprekken, zijn zich daardoor goed bewust van wat ze zelf belangrijk vinden en voelen zich voldoende vrij om dit openlijk te bespreken. Dit leidt tot de meest passende behandeling, die zo goed mogelijk is afgestemd op zaken die deze specifieke patiënt belangrijk vindt. De zorgverlener krijgt meer erkenning van patiënten en vakgenoten. De patiënt voelt zich als mens aangesproken, want het gaat om meer dan alleen de ziekte en kan door zijn eigen betrokkenheid bij de besluitvorming tevredener zijn met de keuze die is gemaakt. Een win-win voor iedereen.’ aldus Lisanne de Groot.
 
Willen jullie ook gebruik maken van de borstkanker keuzehulpen of één van de andere keuzehulpen? Neem contact met ons op of vraag een proefpakket aan via: contact@patientplus.info 
 
De quotes zijn afkomstig van BVN. Er zijn veel manieren om Samen Beslissen-vaardigheden (verder) te ontwikkelen. BVN biedt hier ook ondersteunen in, bijvoorbeeld via de recent gepubliceerde position paper Samen Beslissen, Vraag een exemplaar aan via info@borstkanker.nl.