Top
gesprekshulp behandelgrenzen

Gesprekhulp Behandelgrenzen voor kwetsbare ouderen

PatientPlus is de partner voor keuzehulpontwikkeling en -toepassing bij het Zorginstituut project ‘Samen Beslissen met kwetsbare ouderen‘.


Gesprekshulp Behandelgrenzen

Op het moment maakt het PatientPlus keuzehulpontwikkelteam de gesprekshulp Behandelgrenzen geschikt voor kwetsbare ouderen. Onlangs heeft hiervoor de expertbijeenkomst van patiënten- en zorgverleners plaatsgevonden.


Transmuraal beschikbaar

De nieuwe versie van de keuzehulp komt per 1 april 2022 transmuraal beschikbaar voor de deelnemende zorgregio’s. Dit zijn onder andere de regio’s Dordrecht en Uden.