Top
samen beslissen

Intervisiebijeenkomst Samen Beslissen: meld je aan!

Samen Beslissen houdt in dat de patiënt sámen met de zorgverlener beslist over welke zorg of behandeling het best past in diens individuele situatie. Deze bewuste keuze zorgt ervoor dat patiënten die zorg krijgen waar ze echt behoefte aan hebben en waar ze zelf achter staan. Maar, hoe is Samen Beslissen structureel toe te passen?

Wij werken samen met Q-CONSULT zorg aan de structurele toepassing van Samen Beslissen binnen organisaties en de regio. Tijdens de intervisiebijeenkomst op 14 april delen wij onze lessons learned met betrekking tot Samen Beslissen. Tevens staat het delen van ervaringen van deelnemers uit de eigen organisatie of regio centraal. Je bent van harte welkom!

Lees meer en meld je aan