Top
patient+ keuzehulp knieslijtage

Kick-off gepersonaliseerde keuzehulpen knie- en heupslijtage

De keuzehulpen voor knieslijtage en heupslijtage zijn nu nog beter toegespitst op de patiënt. De twee keuzehulpen zijn verrijkt met uitkomstinformatie. De kick-off van de gepersonaliseerde keuzehulpen werd gisteren feestelijk gevierd op de poli Orthopedie van Tergooi. Een mooie mijlpaal in het project ‘Het verrijken van keuzehulpen met uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’, dat Zorginstituut Nederland subsidieert.


Consortium verrijkt vier keuzehulpen

PatientPlus en een consortium van dertien Nederlandse ziekenhuizen, waaronder Tergooi, krijgt de subsidie om het thema Samen Beslissen vanzelfsprekend te maken. De samenwerkingspartners gebruiken de subsidie om vier reeds bestaande keuzehulpen (omtrent heup- en knieslijtage en galsteen- en liesbreuklijden) te verrijken met uitkomstinformatie. De zogeheten Patient Reported Outcome Measurements (PROM’s) vormen de basis voor de uitkomstinformatie, waardoor de keuzehulpen beter aansluiten op de dagelijkse praktijk en persoonlijke situatie van de patient. Ook zijn patiënten hierdoor beter geïnformeerd over de voor- en nadelen van een behandeling. De personalisatieslag van de keuzehulpen heupslijtage en knieslijtage is nu afgerond. Ook de personalisatie van de keuzehulpen galsteenlijden en liesbreuk is zo goed als af. De lancering van deze keuzehulpen vindt begin april plaats in Bernhoven, Dijklander ziekenhuis en Zuyderland.


Besluitvormingsproces verbetert

Uiteindelijk implementeren, evalueren en borgen we de gepersonaliseerde keuzehulpen in de dertien ziekenhuizen. Met dit zorgvuldige implementatietraject beoogt PatientPlus Samen Beslissen voor medisch specialisten net zo natuurlijk te maken als het aanvragen van een röntgenfoto. Ook zullen de patienten zich beter geinformeerd voelen door een keuzehulp in te vullen en zullen zij actiever deelnemen aan het besluitvormingsproces – weten we uit de wetenschappelijke literatuur. Hierdoor maken zij doorgaans een weloverwogen en medisch gezien verstandige keuze. Daarnaast ervaren patiënten dikwijls minder twijfel en spijt. De kwaliteit van keuzes neemt toe en daarmee de kwaliteit van zorg. Van deze optimalisatie kunnen ook andere organisaties profiteren: na afloop van de subsidieperiode zal PatientPlus de opgedane kennis en bereikte resultaten landelijk delen.


Meer weten?

Wil je meer weten over het PatientPlus project ‘Het verrijken van keuzehulpen met uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’? Of ben je benieuwd naar de gepersonaliseerde keuzehulpen? Neem dan contact met ons op.