Top
terugblik 2019 PATIENT+

Mijn terugblik op 2019

In de laatste weken van het jaar kijk ik met plezier terug op een 2019 met veelbelovende resultaten en samenwerkingen. PatientPlus startte het jaar met een flinke uitbreiding van het team. Samen met onze partners gingen we vol enthousiasme aan de slag om Samen Beslissen nóg beter op de kaart te zetten en verder op te schalen in de eerste en tweede lijn.

Een eerste – misschien wel het belangrijkste – resultaat vind ik de impact die we gezamenlijk met de ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, patiëntenverenigingen en wetenschappelijke verenigingen teweeg hebben gebracht in 2019. Het afgelopen jaar zijn maar liefst 120.000 keuzehulpen uitgereikt. Deze keuzehulpen werden onder andere uitgereikt door 17 ziekenhuizen, 13 huisartsenpraktijken en 1 GGZ-organisatie, die Samen Beslissen eenvoudiger én leuker maken met onze keuzehulpen. Het onderzoek van het RadboudUMC liet bovendien zien dat 4 van de 5 patiënten die de keuzehulpen invulden, zeer tevreden waren over de genomen beslissing en geleverde zorg.

Ook de 8 nieuwe en meer gepersonaliseerde keuzehulpen zijn, wat mij betreft, een absoluut hoogtepunt. Mede n.a.v. de samenwerkingen met wetenschappelijke- en patiëntenverenigingen hebben we keuzehulpen verrijkt met uitkomstinformatie. Drie van deze keuzehulpen worden het komende jaar gepersonaliseerd met rekenregels op basis van landelijke kwaliteitsregistraties. Verder startte in de tweede helft van het jaar het project Transmurale toepassing keuzehulpen. In dit project maken we 6 keuzehulpen geschikt voor de eerste lijn en tweede lijn in de zorgregio’s Delft, Gorinchem en Uden.

De toegenomen wet en regelgeving (NEN/ ISO en CE certificeringen) vond ik één van de grootste uitdagingen van 2019. Mede door de intensieve samenwerking met onze IT-partner Peercode zijn we geslaagd voor de stage 1 van de NEN 7510 en ISO 27001 certificering. Begin januari 2020 zal stage 2 volgen. Hiermee hebben we een sterke basis gelegd voor een laagdrempelige opschaling van de volledige keuzehulp bibliotheek in de eerste en tweede lijn.

Ik ben er trots op dat we dit, mede dankzij de grote inzet en betrokkenheid van onze partners, hebben kunnen realiseren. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen bereiken. Namens het hele team veel dank en mooie feestdagen gewenst!

Michiel Hageman, directeur PatientPlus