Top
patient+ keuzehulp knieslijtage

Nulmeting studie effectevaluatie Radboudumc van start

In 2020 is de effectevaluatie van de gepersonaliseerde keuzehulpen voor galsteenlijden, liesbreuken, heup- en knieartrose gestart. In het onderzoek van Radboudumc en ZonMw o.l.v. dr. De Reuver en ondersteund door onderzoeker Floris Thunissen, staat de kosteneffectiviteit en doelmatigheid van keuzehulpen centraal.


interventiemeting

Inmiddels zijn Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rijnstate, Isala, Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Slingeland en SKB begonnen met de nulmeting. Binnenkort starten zij, net als het St. Anna, met de interventiemeting.


meer informatie

Het onderzoek loopt tot 2023. Meer informatie over dit onderzoek vind je hier.