Top

‘Met de keuzehulp voer je een ander gesprek’

Één van de doelen van Noordwest is om patiënten meer te betrekken bij hun zorg. Daarom is in 2020 het ziekenhuis gestart met het ziekenhuisbreed beschikbaar stellen van keuzehulpen. Inmiddels zijn er zo’n 20 keuzehulpen in gebruik en is het ziekenhuis verder aan het opschalen, onder andere bij de mamacare poli en de polikliniek reumatologie.

Reumatoloog Hennie Raterman en unithoofd poli reumatologie Esther Kool leggen uit waarom zij met de keuzehulp voor osteoporose werken en hoe ze de implementatie succesvol hebben aangepakt. 

 

Waarom hebben jullie gekozen voor de keuzehulp osteoporose?

Hennie: ‘Als je kijkt naar het ziektebeeld van osteoporose dan merken we dat veel patiënten niet door hebben dat ze een ziekte hebben. Ze komen met klachten op de poli die lijken te komen door bijvoorbeeld een valpartij. De keuzehulp zorgt ervoor dat bewustwording over osteoporose toeneemt, net als de behandelopties: ‘Wat is deze ziekte en wat kan ik straks precies verwachten bij de dokter?’.

 

Welke resultaten merk je in de praktijk?

‘Door de keuzehulp heb ik vervolgens een heel ander gesprek met mijn patiënten. Tijdens het consult refereer ik naar de keuzehulp, zo is het startpunt al anders. Ik merk dat de keuzehulp patiënten helpt om de verdieping in te gaan, andere vragen te stellen en een gewogen afweging te maken tussen de behandelopties. Als professional moet je je gespreksvoering daar ook op aanpassen. Bijvoorbeeld als je door de keuzehulp weet dat een patiënt liever geen medicatie gebruikt. Dan voer je een ander gesprek, ga je dieper daarop in en probeer je de twijfel boven tafel te krijgen en daar een goed gesprek over te voeren. Wanneer het lukt om de patiënt in zijn keuze te begeleiden is dat een mooi compliment voor de keuzehulp,’ aldus Hennie.

 

Hoe hebben jullie de implementatie bij reumatologie aangepakt?

Esther Kool, unithoofd poli reumatologie: ‘Om te zorgen dat de keuzehulp goed geïmplementeerd werd op de afdeling zijn we klein begonnen en hebben we een aantal routes bewandeld. Steeds hebben we het behapbaar gehouden en gemonitord wat wel of niet werkt. We hebben nu twee aanspreekpunten op de poli om vragen aan te stellen, en zij hebben ook de taak om de keuzehulp te versturen. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van het advies om folders mee te geven met een link naar de keuzehulp. Als we zien dat iemand minder digitaal vaardig is, dan printen we de keuzehulp uit. Verder hebben we gemerkt dat nabellen helpt om meer ingevulde keuzehulpen te realiseren. Deze handeling is straks minder nodig, doordat de keuzehulpen standaard in HiX staan. Hennie: ‘Het succes van een keuzehulp valt of staat bij de connectie tussen het zorgproces, het ziekenhuissysteem en de keuzehulp. Het is fijn dat nu standaard een mail verstuurd wordt met de keuzehulp die klaarstaat. Daarbij is het van belang dat de keuzehulpen goed worden afgestemd met wetenschappelijke verenigingen en volgens de laatste richtlijnen zijn geüpdatet.’

 

Zou je de keuzehulp aanraden aan collega’s?

Hennie: ‘Ik zou de keuzehulp zeker aanbevelen aan mijn collega’s. Ik ben heel positief over de keuzehulp en zie het als een relevante tool om tot mooie gesprekken en goede besluitvorming te komen. De keuzehulp maakt mijn consulten efficiënter, effectiever, en leuker. Patiënten voelen zich gehoord en er wordt beter geluisterd.’

 

Esther Kool: ‘Ik raad het zeker aan, en als tip voor de specialist; refereer ernaar, laat de patiënt merken dat je de antwoorden hebt gelezen.


Willen jullie ook gebruik maken van deze keuzehulp of één van de andere 79 keuzehulpen? Neem contact met ons op via: contact@patientplus.info