Top

Project: passende zorg voor kwetsbare ouderen

Zorginstituut-project leidt tot meer passende zorg voor kwetsbare ouderen.

Wel of geen IC opname en reanimatie? Dat zijn geen eenvoudige keuzes.
De gepersonaliseerde transmurale behandelgrenzen gesprekshulp helpt om de besluitvorming van ouderen te verbeteren als het gaat om deze keuzes.
En dat is hard nodig: In de dagelijkse praktijk slagen we nog onvoldoende om tijdig behandelgrenzen en wensen te bespreken. Het gevolg is, dat veelal in acute situatie zoals op de spoedeisende hulp, onder druk beslissingen worden genomen. Dit leidt tot onbedoelde overbehandeling, verschil van inzichten tussen patiënten, naasten en zorgverlener, en – in het ergste geval – overlijden onder ongewilde omstandigheden. Dit kan voorkomen worden door kwetsbare ouderen, aan het begin van de zorgketen, voorafgaand aan een acute situatie, te begeleiden in de besluitvorming over de haalbaarheid en wenselijkheid van behandelingen.

 

Dit project, financieel ondersteund door het Zorginstituut, heeft als doel de mate van passende zorg te vergroten door kwetsbare ouderen te ondersteunen in de besluitvorming over behandelgrenzen. Ter ondersteuning van de besluitvorming is de gesprekshulp Behandelgrenzen ontwikkeld om patiënt en zorgverlener beter in staat te stellen samen een goed besluit te nemen over de behandelgrenzen en wensen in een niet acute situatie. Vanaf eind 2021 hebben verschillende huisartsenpraktijken in de regio’s Alkmaar, Amsterdam en Uden samen met het aanverwante ziekenhuis praktijkervaring opgedaan met de besluitvorming over behandelgrenzen, ondersteund met de Behandelgrenzen gesprekshulp. Onderstaand zijn de belangrijkste resultaten geleerde lessen gedeeld.

 

Resultaten en inzichten:
 • >1.777 gesprekshulpen Behandelgrenzen zijn uitgereikt
 • >35 zorgverleners zijn getraind in Samen Beslissen rondom behandelgrenzen
 • In de deelnemende regio’s is Samen Beslissen op de agenda gezet
 • In de huisartspraktijken zonder POH-ouderen is er nu tijd en ruimte geweest om behandelgrenzen gesprekken te voeren die anders niet gevoerd zouden zijn
 • De gesprekshulp gaf zorgverleners een handig haakje om het gesprek over behandelgrenzen te openen
 • Door het onderwerp tijdig aan te snijden gaf dit de patient tijd om na te denken over zijn/haar wensen, voordat men in een acute situatie terecht kwam
 • Zorgverleners hadden het gevoel een beter geïnformeerde patient voor zich te hebben, die daardoor ook een betere beslissing kon maken.

 

Belangrijke lessen:
 • Spreken over behandelgrenzen vergt in de eerste lijn een verandering van reactief naar proactief werken. Daarnaast kostsen deze gesprekken tijd. In de beperkte tijd die zorgverleners hebben, zien zij niet altijd ruimte hier voldoende aandacht aan te besteden.
 • Het werkproces is per praktijk, vakgroep, poliklinisch vs. klinisch en zelfs per persoon anders. Er is geen one size – fits all als het gaat om gesprekken voeren over behandelgrenzen.
 • Ook was het lastig om voldoende data over behandelkeuzes en verwijsfrequentie te verzamelen.
 • Het project moest in sommige organisaties concurreren met andere initiatieven. Dit beperkte de tijd en mogelijkheid aan dit project te besteden.

 

De conclusie van het project is dat Samen Beslissen met kwetsbare ouderen over behandelgrenzen leidt tot een grotere mate van passende zorg. Het thema is op de agenda gezet. Patiënten waren beter geïnformeerd en hebben over het thema nagedacht voor een acute situatie zich voordeed. Zorgverleners hadden een haakje om het gesprek te openen en voerden in de eerste lijn gesprekken die ze anders niet gevoerd zouden hebben.

 

Bekijk de digitale gesprekshulp via deze link.
De pdf-versie is op aanvraag op te vragen via contact@patientplus.info.

 

Wil je ook aan de slag met samen beslisondersteuning rondom behandelgrenzen in jouw regio? Bekijk dan het borgings- en opschalingsplan of neem direct contact met ons op via contact@patientplus.info.