Top
wgbo

Patiënt alleen informeren niet meer afdoende

Samen Beslissen staat straks centraal in de Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In de nabije toekomst ondergaat de wet enkele wijzigingen. Eén van die veranderingen betreft de aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener. Het huidige voorschrift (artikel 7:448 BW) – de zorgverlener moet voorlichting geven aan de patiënt en de behandeling wordt daarop bepaald – is dan niet langer afdoende. Is jouw organisatie al ingericht op deze wetswijziging?


Aanvulling van de informatieplicht

Centraal stellen van Samen Beslissen betekent concreet dat de zorgverlener de patiënt meer moet betrekken bij de keuze voor een behandeling. Zo krijgt de zorgverlener de plicht om tijdig met de patiënt te overleggen. Tijdens dat overleg hoort de zorgverlener de patiënt ook uit te nodigen tot het stellen van vragen. En daarnaast schrijft de gewijzigde wet voor dat de zorgverlener de patiënt moet informeren over: de mogelijkheid af te zien van behandeling, andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan.


Samen Beslissen faciliteren

Samen Beslissen door arts en patiënt gebeurt steeds meer. En het lijkt er dus op dat de WGBO het binnenkort verplicht. Wil je anticiperen op deze ontwikkeling? Denk dan eens aan de inzet van digitale keuzehulpen. Een keuzehulp maakt gezamenlijke besluitvorming door arts en patiënt gemakkelijker én leuker. PatientPlus heeft voor meer dan 65 diagnoses een keuzehulp ontwikkeld. Grote kans dat er ook een keuzehulp voor jouw specialisme beschikbaar is. We vertellen je graag welke mogelijkheden wij bieden. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Wijzigingen WGBO

Het kabinet heeft dit wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO ingediend bij de Tweede Kamer. Lees hier meer over de belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel over de WGBO.