Top
samen beslissen

Zorginstituut kiest voor PatientPlus

Zorginstituut Nederland kiest PatientPlus om het thema Samen Beslissen vanzelfsprekend te maken. PatientPlus krijgt de komende twee jaar subsidie van het instituut om deze gezamenlijke ambitie te realiseren. De subsidie komt ten goede aan het project ‘Het verrijken van keuzehulpen met uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’. Namens een consortium van dertien ziekenhuizen* diende PatientPlus het projectvoorstel in. Van de 52 voorstellen die Zorginstituut Nederland ontving naar aanleiding van de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’, werd minder dan 1 op de 3 gehonoreerd. PatientPlus is dan ook trots dat zij bij de zestien voorlopers hoort, die de opmars van Samen Beslissen mogen gaan versnellen.


‘Het verrijken van keuzehulpen met uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’

PatientPlus gaat de subsidie gebruiken om vier reeds bestaande keuzehulpen (omtrent heup- en knieslijtage en galsteen- en liesbreuklijden) te verrijken met uitkomstinformatie. De zogeheten Patient Reported Outcome Measurements (PROM’s) vormen de basis voor de uitkomstinformatie, waardoor de keuzehulpen beter aansluiten op de dagelijkse praktijk. De verrijkte, gepersonaliseerde keuzehulpen worden vervolgens geïmplementeerd, geëvalueerd en geborgd in dertien Nederlandse ziekenhuizen. Met dit zorgvuldige implementatietraject beoogt PatientPlus Samen Beslissen voor medisch specialisten net zo natuurlijk te maken als het aanvragen van een röntgenfoto.


Besluitvormingsproces verbetert

Door de keuzehulpen te verrijken met uitkomstinformatie sluiten zij beter aan bij de persoonlijke situatie van patiënten. Ook zijn patiënten hierdoor beter geïnformeerd over de voor- en nadelen van een behandeling. Uit de literatuur is bekend dat beter geïnformeerde patiënten zich meer betrokken voelen en actiever deelnemen aan het besluitvormingsproces. Hierdoor maken zij doorgaans een weloverwogen en medisch gezien verstandige keuze. Daarnaast ervaren patiënten dikwijls minder twijfel en spijt. De kwaliteit van keuzes neemt toe en daarmee de kwaliteit van zorg. Van deze optimalisatie kunnen ook andere organisaties profiteren: na afloop van de subsidieperiode zal PatientPlus de opgedane kennis en bereikte resultaten landelijk delen.


Subsidie stimuleert includeren uitkomstinformatie

Door de subsidie toe te kennen aan voorlopers op het gebied van Samen Beslissen, wil Zorginstituut Nederland bereiken dat binnen vier jaar meer uitkomstinformatie beschikbaar is ter ondersteuning van Samen Beslissen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in totaal € 11,1 miljoen beschikbaar gesteld aan projecten die bijdragen aan het subsidiethema van 2018: ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’. Eind juni liet Zorginstituut Nederland aan PatientPlus weten dat haar aanvraag past binnen de doelstelling van de regeling.


Meer weten over Samen Beslissen?

Aanvullende informatie over het subsidiethema ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ vindt u op de website van Zorginstituut Nederland. Rondom de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ organiseert Zorginstituut Nederland sinds 2016 het jaarlijkse symposium Samen Beslissen. Dit jaar vindt het symposium plaats op maandag 3 december en krijgt u ‘7 Concrete lessen over Samen Beslissen in de Zorg’.
Wilt u meer weten over het PatientPlus project ‘Het verrijken van keuzehulpen met uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’? Neemt u dan contact op met projectleider Marieke Jonker via mariekejonker@patientplus.info of (030) 800 9206.


* PatientPlus vormt in dit project een consortium met dertien ziekenhuizen (te weten Albert Schweitzer ziekenhuis, Bernhoven, Cansius Wilhelmina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Gemini ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Noordwest ZIekenhuisgroep, Rivas, Tergooi, Tjongerschans, Westfriesgasthuis, Waterland, Zuyderland), de Patiënten Federatie Nederland, Pacmed en zorgverzekeraar CZ.