Top
Oudere patiënt op consult

‘Patiënt onvoldoende betrokken bij behandelplan’

Patiënten zijn onvoldoende onderdeel van hun eigen behandeling. Die bevinding staat in het visiestuk ‘Tijd voor verbinding. De volgende stap voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen’*. Dat komt mede doordat zij vaak ongelijkwaardige gesprekspartners zijn van hun artsen. Een betere communicatie en samenwerking tussen zorgverlener en patiënt is noodzakelijk, zeker nu de complexiteit van zorg toeneemt en de multimorbiditeit groeit.

 

Met name kwetsbare ouderen zijn vaak onvoldoende gesprekspartner van de zorgverlener. Dat heeft verschillende oorzaken, valt in het rapport te lezen. Zo weten patiënten dikwijls onvoldoende over hoe invulling te geven aan de eigen rol, kampen zij vaak met angsten en vraagstukken die de boventoon spelen, en komen zij vaak te weinig voorbereid naar afspraken in het ziekenhuis.

 

Door het gebrek aan kennis bij deze patiënten, voelt het alsof de behandeling hen ‘overkomt’ in plaats van dat ze zelf ‘aan het roer zitten’. Om een gelijkwaardige partner te kunnen zijn in het gesprek met behandelaars heeft een patiënt toegang nodig tot relevante kennis en informatie. Dat wil niet zeggen dat de patiënt het volledige kennisniveau van een arts moet evenaren. Het gaat erom voldoende kennis te hebben om in controle te zijn over de eigen behandeling, stellen de zorgkoepels.

 

PatientPlus wil bijdragen aan het verkleinen van de kenniskloof en Samen Beslissen eenvoudiger maken. Daarom ontwikkelen en implementeren wij keuzehulpen. Door voorafgaand aan het consult een keuzehulp in te vullen, krijgen patiënten meer inzicht in hun eigen voorkeuren. Ook ontvangen patiënten informatie over de behandelmogelijkheden. Patiënten komen daardoor beter voorbereid op het consult, waardoor de arts het gesprek sneller en beter kan toespitsen op de patiënten. Zo kunnen arts en patiënt Samen Beslissen over de beste behandeloptie.

 

We hebben keuzehulpen ontwikkeld voor meer dan 60 diagnoses. Grote kans dat er al een keuzehulp beschikbaar is die Samen Beslissen ook in jouw praktijk kan faciliteren. Bekijk ons volledige overzicht op www.keuzehulp.info of neem contact met ons op. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

 

* Het rapport is afkomstig van de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland en de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. In het rapport presenteren zij een plan van aanpak waarmee een volgende stap gezet kan worden voor de patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Daarmee willen zij over vier jaar komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van de potentieel vermijdbare schade en sterfte.