Top
keuzehulp medicatie bipolaire stoornis

Patiënten met bipolaire stoornis ondersteund door keuzehulp

Voor de onderhoudsbehandeling van een bipolaire stoornis bestaan verschillende medicijnen. De vele keuzemogelijkheden kunnen tot onzekerheid en angst leiden bij patiënten. Om hen te ondersteunen bij het beslissen over een onderhoudsbehandeling, heeft PatientPlus de keuzehulp onderhoudsbehandeling met medicijnen bij een bipolaire stoornis ontwikkeld. Dat deden wij in nauwe samenwerking met Antes-psychiater Rocco Hoekstra en de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB).


Posterpresentatie Antes

Hoe de ontwikkeling van de keuzehulp tot stand kwam, werd begin april uitgelegd tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP). Marieke Kooiman (verpleegkundig specialist GGZ in opleiding) en Rocco Hoekstra (psychiater) presenteerden samen een poster, die met veel interesse werd bekeken. Op dit moment is Antes bezig met voorbereiden van de implementatie van de keuzehulp bij de GGZ-instelling. De keuzehulp is reeds online beschikbaar via het keuzehulpplatform van PatientPlus.


Beste behandeling

‘Als het langere tijd goed gaat, vraagt een patiënt zich vaak af of hij zijn medicijnen moet blijven gebruiken. Die vraag is heel begrijpelijk’, vindt Hoekstra. De keuzehulp ondersteunt patiënt en behandelaar bij het beantwoorden van die vraag. Wie een bipolaire stoornis heeft – ofwel manisch depressief is – is meestal een leven lang kwetsbaar voor terugval. ‘Medicatie werkt doorgaans het beste’, aldus Hoekstra. ‘Maar op een gegeven moment kan een patiënt meer last ondervinden van de medicijnen dan dat hij er baat bij heeft.’


Niet naar binnen toveren

Doorgaan met de medicatie, afbouwen ervan, stoppen ermee of kiezen voor een ander medicijn: er zijn veel onderhoudsbehandelingen mogelijk. De meest geschikte optie hangt samen met de persoonlijke situatie en – minstens zo belangrijk – de voorkeuren van de patiënt. ‘Patiënten moeten zelf achter de behandeling staan. Zij slikken die pillen, ik kan ze niet naar binnen toveren. Wanneer zij niet overtuigd zijn, gaan ze hun medicijnen ook niet trouw innemen.’


Direct toespitsen

De keuzehulp maakt inzichtelijk wat de voorkeuren van de patiënt zijn. Ook toont de keuzehulp wat de voor- en nadelen van de behandelmogelijkheden zijn. Aan het einde van de keuzehulp krijgt de patiënt een samenvatting van de resultaten. Zijn behandelaar ontvangt deze samenvatting ook. Het gesprek over de behandelmogelijkheden kan vervolgens direct worden toegespitst op wat voor de patiënt het meest geschikt lijkt en welke opties direct afvallen. Samen beslissen zij wat de beste behandeling is.


Meer weten

Over Samen Beslissen weten we dat het leidt tot meer tevreden patiënten en een betere therapietrouw. Cruciaal, zeker wanneer het gaat om medicatie. Wil je meer weten over Samen Beslissen of de keuzehulp? Of zou je ook graag gebruik maken van een keuzehulp? Neem dan contact met ons op.