Top

Patiënten overschatten voordeel behandeling

Artsen zijn verplicht om hun patiënten in te lichten over de de potentiële voordelen en complicaties van een voorgestelde behandeling. De grootte van het risico op complicaties is meestal goed bekend op basis van eerder onderzoek.

Maar het alleen bespreken van de potentiële voordelen en van het risico op complicaties is slechts gebaseerd op de helft van het verhaal. Het geeft de patiënt onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke verdeling van de voor- en nadelen van een bepaalde behandeling vergeleken met een andere behandeling of zelfs een conservatief beleid.

Het expliciet benoemen van het aantal patiënten dat geen voordeel heeft van een bepaalde behandeling helpt mee om het inzicht van de patiënt verder te vergroten. Ook kan op deze manier goed inzichtelijk worden gemaakt wat de risico’s zijn om geen voordeel te hebben en toch een complicatie te krijgen.

Een medische of chirurgische behandeling heeft bijwerkingen. Complicaties van een behandeling zijn eenvoudig te verdelen in ziekte en in sterfte. Patiënten die zijn gestorven aan een behandeling hebben per definitie geen enkel voordeel van de behandeling gehad en vallen daarmee in groep van de onnodig behandelde patiënten.

 

De hoge aantallen onnodig behandelden en het feit dat complicaties vooral bij de groep zonder baat bij de behandeling te vinden zijn is iets wat dokters en patiënten zich nog maar nauwelijks realiseren.

 

PatientPlus probeert deze cijfers zo mogelijk altijd weer te geven in de keuzehulpen, zodat iedereen een ‘verstandige keuze’ kan maken.

 

Lees meer over dit onderzoek in het NTVG. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D513