Top

Persoonlijker met uitkomstinformatie, voorselectie en statistische modellen

Uitkomstinformatie maakt keuzehulpen nóg beter toegesneden op de patiënt. Het ministerie wil in 2022 voor 50% van de ziektelast in Nederland uitkomstinformatie beschikbaar hebben. Uitkomstinformatie maakt inzichtelijk wat de resultaten van een bepaalde behandeling zijn. Ook een voorselectie bij de start van de keuzehulp en de toepassing van statistische modellen zorgen ervoor dat de informatie nóg relevanter wordt voor de patiënt. Dit stelt patiënten beter in staat om, samen met hun behandelaar, te beslissen over de beste behandeling.


Uitkomstinformatie in keuzehulpen

Bij PatientPlus onderschrijven wij het belang van uitkomstinformatie. Daarom maken we op verschillende manieren gebruik van uitkomstinformatie in onze keuzehulpen. De mogelijkheden zijn:
1. Klinische informatie. Dit is informatie gebaseerd op (inter)nationale richtlijnen en recente wetenschappelijke literatuur (reviews, meta-analyses, randomized controlled trials). Denk aan het percentage patiënten met bijwerkingen na de betreffende behandeling. Deze informatie is opgenomen in al onze keuzehulpen.
2. Patiëntgerapporteerde uitkomsten (ofwel Patient Reported Outcome Measures). Dit is informatie over het ervaren effect van een behandeling. Voorafgaand en eventueel na de behandeling vult de patiënt een PROM-vragenlijst in, zodat arts en patiënt inzicht krijgen in o.a. de ervaren pijn en mobiliteit. Ook het effect van de behandeling op het dagelijks leven van de patiënt, zoals gevolgen voor werken en slapen, kan in kaart worden gebracht.
3. Patiëntgerapporteerde ervaringen (ofwel Patient Reported Experience Measures). Ook deze informatie wordt verzameld met vragenlijsten. PREM’s meten hoe de patiënt de gezondheidszorg ervaart, bijvoorbeeld hoe de communicatie met de zorgverlener verloopt. Uitvragen van PREM’s doen we doorgaans door de SDMQ-9 (ervaringen met Samen Beslissen) voor te leggen aan patiënten.


Voorselectie bij start keuzehulp

Voor de meeste van onze keuzehulpen geldt dat er één versie is van een keuzehulp voor alle mensen met een bepaalde diagnose. Een aantal van onze keuzehulpen zijn toegespitst op de individuele patiënt. Immers, hoe beter de informatie is toegespitst op de individuele patiënt, hoe meer inzicht kan worden gegeven in de beste behandeloptie. Dit kan door meerdere versies van een keuzehulp aan te bieden. Een aantal van onze keuzehulpen maakt voorafgaand een selectie. Dat kan zijn op basis van het type aandoening, zoals het stadium van borstkanker. Ook kan worden geselecteerd op basis van geslacht of eerdere behandelingen.


Toepassen van statistische modellen

Ook door het toepassen van statistische modellen kan de patiënt informatie verkrijgen die nóg beter op zijn op haar situatie is toegespitst.
1. Personaliseren met predictiemodellen. Specialisten kunnen bij bepaalde behandelingen op basis van patiëntkarakteristieken het gepersonaliseerde risico berekenen op een bepaalde uitkomst. Denk aan de kans op een spoedkeizersnede, het ontwikkelen van osteoporose of terugkeren van kanker. Dit percentage kan worden ingevoerd in het PatientPlus systeem. De patiënt ziet dit percentage en kan dit meenemen in zijn overwegingen.
2. Personaliseren met zelflerende rekenregels. Via statistische modellen kan op basis van o.a. gegeven antwoorden in de keuzehulpen de uitkomstinformatie in de keuzehulp worden gepersonaliseerd. We houden de ontwikkelingen omtrent de zelflerende rekenregels in de gaten, maar passen deze (nog) niet toe in onze keuzehulpen.


Samen Beslissen met keuzehulpen

Zoals je hebt gelezen, zijn er legio mogelijkheden om keuzehulpen nóg persoonlijker te maken. Ben je benieuwd welke keuzehulp jou kan ondersteunen bij Samen Beslissen? Of wil je meer horen over de mogelijkheden voor jouw praktijk? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer.