Top
What matters to you, persoonsgerichte zorg

Nieuwe module: Wat is belangrijk voor U als mens?

‘Wat is belangrijk voor u als mens?’ – een essentiële vraag die leidt tot een ander gesprek, nieuwe inzichten en behandelkeuzes tussen patiënten én zorgverleners.
 
Persoonsgerichte zorg
De zorg wordt steeds persoonsgerichter. Een belangrijke ontwikkeling die nodig is om de beste zorg te bieden per patiënt en de druk op de zorg te verminderen.
Afgelopen maanden benadrukte minister Kuipers, o.a. tijdens de conferentie Uitkomstgerichte Zorg, nogmaals het belang van persoonsgerichte zorg, waarbij de zorg nog meer moet aansluiten bij de situatie en behoeftes van de patiënt: ‘Door samen te bespreken welke behandeling het beste bij het leven van de patiënt past, kom je tot behandelingen die beter aanslaan en voor meer tevredenheid zorgen bij patiënten én zorgverlener’, aldus de minister. Dit gedachtegoed is onderdeel van Passende Zorg en het uitgangspunt van het Integraal Zorgakkoord. Diverse ziekenhuizen zijn inmiddels bezig met de realisatie van deze belofte, waaronder Bernhoven.

 

Voorlopers
Bernhoven is één van de voorlopers op het gebied van Samen Beslissen en persoonsgerichte zorg met het motto: ‘De patiënt meer betrekken bij zijn eigen zorgproces en het gesprek aangaan over wat belangrijk is voor hem’. Om Samen Beslissen te ondersteunen maakt Bernhoven sinds 2015 gebruik van keuzehulpen om het proces in de praktijk te bevorderen. In samenwerking met keuzehulpontwikkelaar PatientPlus heeft Bernhoven het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet om de keuzehulpen nog beter af te stemmen op het leven van de patiënt.

 

Pilot met veelbelovende resultaten
Afgelopen jaar is Bernhoven gestart met een pilot op de afdeling orthopedie. Patiënten met knie- en heupartrose hebben gedurende 6 maanden een aangepaste keuzehulp ingevuld met persoonlijke vragen over de belangrijkste onderwerpen in hun leven. Deze vragen gingen over het belang van familie, sociale activiteiten, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en dagelijkse activiteiten, zoals werk en hobby’s. De vragen zijn afkomstig van ‘watertoedoet.info‘. Vervolgens werden dezelfde patiënten in de keuzehulp gevraagd ‘wat zij nodig hebben om de belangrijkste dingen te blijven doen?’.De uitkomsten van de pilot lieten veelbelovende resultaten zien. Patiënten en zorgverleners zijn meer gericht op gezondheid en kwaliteit van leven en maken een behandelkeuze gericht op de persoonlijke behoefte en drijfveren van de patiënt.

 

Hét uitgangspunt van de zorg in Bernhoven

Floor Halvorsen, adviseur kwaliteit en veiligheid van Bernhoven: ‘In Bernhoven nodigen we de patiënt uit om te bespreken wat voor hem of haar belangrijk is en welke zorg het beste past bij het dagelijkse leven. De zorgverlener is de expert op medisch vlak en begeleiding van de patiënt in het maken van beslissingen, maar de patiënt is expert over zijn of haar eigen leven. Daarom gaan we ‘wat is belangrijk voor u?’ nu expliciet hét uitgangspunt van onze zorg maken. Een eerste stap is gemaakt door het toevoegen van deze vragenmodule aan de knie- en heupslijtage keuzehulp. De resultaten van de keuzehulp koppelen we terug aan de zorgverlener en integreren we in de dagelijkse gespreksvoering tussen zorgverleners en patiënten. Zij kiezen vervolgens samen de behandeling of zorg die het beste past bij de persoonlijke situatie van de patiënt’.
 
Het belang van persoonlijke vragen in de keuzehulp
Michiel Hageman, oprichter PatientPlus: ‘De toevoeging van deze persoonlijke vragen zorgt ervoor dat het Samen Beslissen gesprek wordt verrijkt met onderwerpen die belangrijk zijn voor de patiënt en die anders mogelijk niet aan bod komen in een consult. Daarbij kunnen we medische behandelopties in de toekomst nog beter laten aansluiten op de behoeftes van individuele patiënten. Dat is een mooie ontwikkeling waar iedereen baat bij heeft. Patiënten krijgen de behandeling die het beste past, zorgverleners hebben patiënten die tevreden en therapietrouw zijn en zorginstellingen kunnen beter omgaan met de groeiende zorgvraag en patiënt verwachtingen’.

 

De module met persoonlijke vragen wordt de komende maanden opgeschaald binnen Bernhoven en vervolgens beschikbaar gesteld voor alle keuzehulpen.