Top
gesprekshulp behandelgrenzen

Gesprekshulp Behandelgrenzen voor kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen krijgen niet altijd de mogelijkheid om mee te denken over een opname op een IC, reanimatie of andere behandelgrenzen. Zorggroep Synchroon en Zorginstituut Nederland willen hier verandering in brengen met het project ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’.
In het project introduceren de huisarts en specialist de gesprekshulp ‘Behandelgrenzen’ bij kwetsbare ouderen. De gesprekshulp bespreekt IC opname en reanimatie, ondersteund door de behandelgrenzen.


Gezamenlijk project

Het project vindt plaats in de zorgregio’s: Uden (Synchroon/Bernhoven), Dordrecht (Huisarts en Zorg/ Albert Schweitzer Ziekenhuis), Oost – Zuid Limburg (HOZL/ Zuyderland). PatientPlus participeert in dit project als keuzehulpontwikkelaar, toepassingspartner en stelt de keuzehulp-applicatie kosteloos beschikbaar. PatientPlus verbetert de huidige gesprekshulp ‘Behandelgrenzen’ met uitkomstinformatie en maakt de gesprekshulp geschikt voor kwetsbare ouderen en transmurale toepassing.