Top
effecten samen beslissen

Ken jij de positieve effecten van Samen Beslissen?

Zorgconsumenten die een keuzehulp invullen, ondervinden daar positieve effecten van. Dat blijkt keer op keer uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek. Weet jij op welke van de onderstaande uitkomstmaten deze positieve effecten zijn te verwachten?
 

a) de risicoperceptie
b) het kennisniveau over de aandoening en behandelopties
c) de mate van zich geïnformeerd voelen
d) het niveau van participeren tijdens de besluitvorming
e) de mate van twijfels over het besluit
f) de mate van tevredenheid over de besluitvorming
g) alle hierboven genoemde gebieden


Positieve effecten van interventies

Het antwoord is G: op alle hierboven genoemde gebieden! En dat zijn alleen nog maar de positieve effecten voor wat betreft zorgconsumenten. Ook interventies gericht op de zorgverlener (zoals trainingen, feedback en reflectie) sorteren een positief effect; daar wijden we ongetwijfeld ook een keer een item aan. Maar voor nu houden we het bij de zorgconsumenten.


Beter geïnformeerde patiënten

Patiënten die worden gefaciliteerd bij Samen Beslissen met hun zorgverlener hebben een meer realistisch beeld van de risico’s die de verschillende behandelingen of juist niet behandelen met zich meebrengen. Zij hebben meer kennis over hun aandoening en de bijbehorende behandelopties en voelen zich beter geïnformeerd.


Meer participatie

Doordat zij beter zijn geïnformeerd zijn zij een meer gelijkwaardige gesprekspartner tijdens het consult met hun zorgverlener. De participatie tijdens de besluitvorming neemt daardoor toe. Als gevolg van werkelijk kunnen meebeslissen, twijfelen zij minder over het genomen besluit en zijn zij hier ook meer tevreden over. Bovendien neemt de therapietrouw toe, wat leidt tot meer doelmatige zorg.


Samen Beslissen d.m.v. keuzehulpen

Ook overtuigd van de waarde van Samen Beslissen en de rol die keuzehulpen daarbij spelen? PatientPlus heeft voor meer dan 60 diagnoses een keuzehulp beschikbaar. Goede kans dat er voor jouw specialisme ook een keuzehulp is. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.
 

Bron: rapport ‘Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland’.