Top
keuzehulp kanker kinderwens

Radboudumc en PatientPlus ontwikkelen keuzehulp Kanker en Kinderwens

Het Radboudumc en PatientPlus hebben samen de keuzehulp Kanker en Kinderwens ontwikkeld. Deze keuzehulp is voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd met een kinderwens, die een behandeling krijgen tegen kanker die de vruchtbaarheid kan verminderen. Voor iedere soort kanker die een jonge vrouw kan krijgen is een keuzehulp ontwikkeld. De keuzehulp wordt binnenkort geïmplementeerd. Bovendien onderzoekt het Radboudumc de effecten van de keuzehulp.


Vrouwen in de vruchtbare leeftijd met kanker staan voor moeilijke keuzes

Michelle van den Berg is hoofdonderzoekster en initiatiefneemster van de keuzehulp en het onderzoek. ‘Vanuit ons eerdere onderzoek weten we dat niet alle jonge vrouwen informatie krijgen over de gevolgen van de kankerbehandeling voor de vruchtbaarheid. Om ervoor te zorgen dat alle jonge vrouwen deze informatie krijgen en zelf kunnen meebeslissen over het behoud van hun vruchtbaarheid, hebben we deze keuzehulp ontwikkeld.’ Een kankerbehandeling kan namelijk gevolgen hebben voor het krijgen van kinderen.

Soms is het mogelijk om voor de start van de kankerbehandeling een vruchtbaarheidsbehandeling te krijgen. Daarmee wordt de kans groter om zelf kinderen te kunnen krijgen in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat de vrouwen voor de start van de behandeling beslissen of ze een vruchtbaarheidsbehandeling willen. Voorbeelden hiervan zijn het invriezen van eicellen, embryo’s of een eierstok, of het verplaatsen van een eierstok buiten het bestralingsgebied.

De online keuzehulp helpt als voorbereiding op het gesprek met de zorgverlener hierover. Het geeft informatie over hoe groot de kans is om onvruchtbaar te worden door de kankerbehandeling en de mogelijkheden die er nog zijn om kinderen te kunnen krijgen in de toekomst. Ook besteedt het aandacht aan de verschillende overwegingen die een rol kunnen spelen bij het maken van een keuze. Hiermee ondersteunt de keuzehulp vrouwen en hun artsen bij deze moeilijke beslissing


Onderzoek naar effect van keuzehulp voor patiënt

Eerdere onderzoeken tonen aan dat de toepassing van keuzehulpen leidt tot een afname van angst en keuzestress. Daarnaast blijkt ook dat patiënten zich meer betrokken voelen in het besluitvormingsproces en meer tevreden zijn over de zorgverlening. Het Radboudumc implementeert de keuzehulp en onderzoekt of de bovenstaande resultaten ook voor deze keuzehulp gelden. Na dit onderzoek zal de keuzehulp ook ingezet worden in andere ziekenhuizen in Nederland.


Zorgvuldige ontwikkeling keuzehulp

De keuzehulp is zeer zorgvuldig ontwikkeld volgens de internationale standaarden voor keuzehulp-ontwikkeling. De ontwikkeling is gestart met het onderzoeken van de behoeftes en voorkeuren van patiënten in een keuzehulp. Vervolgens is een eerste concept ontwikkeld aan de hand van deze behoeftes, medische richtlijnen en wetenschappelijke literatuur. Een werkgroep bestaande uit zorgverleners werkzaam in de oncologie en fertiliteit, patiënten en vertegenwoordigers van diverse patiëntverenigingen hebben dit eerste concept aangescherpt. Bovendien is de keuzehulp geschikt gemaakt voor patiënten die laaggeletterd zijn.

Tot slot is de keuzehulp middels interviews en vragenlijsten uitgebreid geëvalueerd met patiënten en zorgverleners en verbeterd. Dit heeft geleid tot het eindproduct van 24 kanker-specifieke keuzehulpen. Arts-onderzoeker Michelle van den Berg heeft de resultaten hiervan recent op een Europees congres gepresenteerd.


Meer informatie

Wil je meer weten over de keuzehulp Kanker en Kinderwens? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer.