Top

Samen beslissen in de praktijk

Patiëntbetrokkenheid is niet langer een bijkomstigheid, maar inmiddels een
voorwaarde. Samen beslissen is hier een belangrijk onderdeel van. Ondanks de
veelbelovende wetenschappelijke resultaten is samen beslissen nog geen structureel
onderdeel van de dagelijkse praktijk. Sinds 2012 zijn wij met ons netwerk en team
hard bezig om te zorgen dat het wel onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk.
De gezondheidzorg is bij uitstek een mens tot mens vakgebied. Des te belangrijker is
het dat de zorg wordt afgestemd op de behoefte van de patiënt, inclusief hun familie
die zich zorgen maakt over de patiënt. Verschillende onderzoeken hebben
aangetoond dat, het betrekken van de patiënt en hun families in het keuzeproces, tot
positieve resultaten leidt. Bijvoorbeeld, een toename van de tevredenheid en een
afname van angst en keuzestress. Daarnaast is bekend dat het implementeren van
interventies voor het stimuleren van de patiëntbetrokkenheid veelal op obstakels
stuit, zo is er vaak een gebrek aan instrumenten om dit te realiseren en te weinig
implementatiekracht. Vaak is ook niet duidelijk hoe het resultaat van de investering in
kaart kan worden gebracht. Dit zijn onderwerpen waar PatientPlus de zorgverlener
mee helpt.
Samen met een grote groep paramedici, arts-assistenten, specialisten en patiënten
hebben we in samenwerking met verschillende ziekenhuizen 15 keuzehulpen
ontwikkeld en getoetst. We hebben de keuzehulpen in een open, patient-centered
interactief platform ontwikkeld. Door dit in het bestaande systeem te integreren kan
hogere kwaliteit van zorg en efficiëntere werkprocessen worden georganiseerd.
Bijvoorbeeld, in het Bernhoven ziekenhuis in Uden zijn de keuzehulpen voor
patiënten met galsteenlijden of klachten van een liesbreuk succesvol
geïmplementeerd. De resultaten laten zien, dat patiënten beter weten wat de
behandelingen inhouden en naar welke behandeling hun voorkeur uitgaat. Het
gebruik van de keuzehulpen geeft de zorgverleners de mogelijkheid om patiënten te
ondersteunen in wat zij belangrijk vinden.
Deze en andere onderwerpen worden maandelijks besproken in onze nieuwsbrief.
Met behulp van de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen rondom samen beslissen, zodat we naast de veelbelovende
wetenschappelijke resultaten, samen beslissen OOK onderdeel maken van de
dagelijkse praktijk.

 

Michiel Hageman en team PatientPlus

Meld je aan voor onze nieuwsbrief