Top
orthopedische chirurgie

Samen Beslissen met patiënt in de orthopedische chirurgie

Als zorgverleners nadenken over de best passende behandeling voor hun patiënt, vallen zij vaak (met de beste bedoeling) terug op hun eigen context en drijfveren. Een keuzehulp ondersteunt zorgverleners bij het betrekken van de patiënt, zodat de keuze voor een behandeling mede is gebaseerd op voorkeuren en karakteristieken van de patiënt.


wetenschappelijke publicatie

In het artikel Shared decision-making in orthopedic surgery uit the Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) wordt een idee geschetst van het concept Samen Beslissen en hoe het de arts-patiëntcommunicatie verbetert. De PatientPlus keuzehulp ‘Distale radius fractuur‘ dient als voorbeeld.


meer informatie

Wil jij meer weten over de 79 andere PatientPlus keuzehulpen en hoe jij deze effectief toepast? Neem dan contact met ons op via contact@patientplus.info